Sławomir Kostecki oraz Sołtysa i Rada Sołecka Długopola Dolnego

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA