Ryszard Wojtaszek, Adam Jaśnikowski

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA