Rozmawia z z-cą burmistrza gminy Lądek Zdrój, p. Grzegorzem Szczygłem - Mirosław Awiżeń

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA