Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku – Teresa Józefia

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA