PO RP - Jakub Szulc i PSL Ryszard Niebieszczański

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA