Mirosław Awiżeń rozmawia z burmistrzem Tomaszem Kilińskim

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA