Mirosław Awiżeń oraz inf. z Urzędów Miast i Gmin

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA