Maciej Awiżeń - etatowy członek Zarządu Powiatu

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA