Małgorzata Bednarek – przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA