Krystyna Oniszczuk-Awiżeń oraz Grupa Sudecka GOPR

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA