Grzegorz Szczygieł – kierownik WPSTiU UMiG Lądek-Zdrój

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA