Grzegorz Nierodka Przedstawiciel Strajkujących Nauczycieli Ziemi Kłodzkiej

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA