Ewa Koczergo, Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA