Daria Gancarczyk, Weronika Szęszoł - uczennice klasy IIIa

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA