Beata Burtowska-Procak, Beata Bogusławska, Iwona Sonka

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA