Anna Jurczyc i Joanna Biel-Kiepura – Trenerzy DI

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA