Anna Cwykiel, Katarzyna Leszczyńska, Patrycja Szelest

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA