Uczniowie klasy IV TŻ: Joanna Szczotka, Patrycja Krukowska, Piotr Więckowski

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA