kwiecień 2020

STAROSTA KŁODZKI DWUKROTNIE W LUTYM W WARSZAWIE

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego
Posiedzenie-Warszawa.jpg

Mając na uwadze również sytuację w kłodzkim ZOZ starosta kłodzki Maciej Awiżeń zaledwie w odstępie 3 dni wziął udział w dwóch posiedzeniach w Warszawie dotyczących sytuacji w służbie zdrowia.

NOWY STANDARD DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W DUSZNIKACH-ZDROJU

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego
duszniki2.jpg

W Domu Wczasów Dziecięcych DWD Duszniki-Zdrój, Maciej Awiżeń – starosta kłodzki wraz z Małgorzatą JędrzejewskąSkrzypczyk – wicestarostą kłodzkim, Michałem Cisakowskim – wiceprzewodniczącym Rady Powiatu oraz Anettą Kościuk – dyrektor Wydziału Oświaty, mogli zobaczyć efekt końcowy, długo oczekiwanego remontu łazienek w ośrodku DWD. Łazienki w ośrodku były mocno wyeksploatowane i wymagały generalnego remontu.

Stronie Śląskie - wydarzenia kulturalne

Autor: 
inf. UGSŚl.
5-projekt zima TVN na Czarna Gora Resort (2).jpg

Krótkie podsumowanie wydarzeń w 2019 r.
* Finał WOŚP; * Gabriela Muskała; * Dominika Zamara, *Przedstawienie - Bukiet Talentów; * Projekt ZIMA TVN - Czarna Góra; *Hans Die Geige; *Warsztaty ceramiczne; * FERYJNE WARSZTATY; * HERBATKA DLA BABCI I DZIADKA; *MIĘDZYPOKOLENIOWE STROŃSKIE KOLĘDOWANIE; *WARSZTATY W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

Rozmowa z burmistrzem Stronia Śląskiego, Dariuszem Chromcem

Autor: 
Mirosław Awiżeń
st4.jpg

Zawitałem do Stronia Śląskiego w środku sezonu zimowego... ale zanim z p. burmistrzem Dariuszem Chromcem udaliśmy się na krótki rekonesans po Gminie, porozmawialiśmy sobie o planach i zamierzeniach na ten 2020 rok
- Jesteśmy na etapie formułowania i składania wniosków na dofinansowywanie niektórych naszych projektów.

Odszedł na zawsze nasz Przyjaciel Georg Stolle

Autor: 
Jerzy Żelaszkiewicz, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Niemieckiej w Kłodzku
Stolle_01.jpg

19 stycznia br. w wieku 81 lat zmarł Gorg Stolle, w latach 1972-2002 burmistrz Bensheim, współtwórca zawiązanego w 1996 roku partnerstwa pomiędzy naszymi
miastami (Kłodzko – Bensheim).
Zaznaczył się jako energiczny lider nowych rozwiązań, odważnie, umiejętnie i z właściwym wyczuciem podejmujący ważne i kluczowe decyzje dla swojego miasta. Pozostawił po sobie trwałe rozwiązania i tematy, które nadal kształtują perspektywy i kierunki obecnego rozwoju Bensheim.

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego
powiatowa.jpg

Członkami Powiatowej Rady Rynku Pracy są osoby powoływane przez Starostę kłodzkiego spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu:
1) terenowych struktur każdej organizacji związkowej
2) terenowych struktur organizacji pracodawców
3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych
4) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

STAROSTA KŁODZKI NA ANTENIE RADIA WROCŁAW

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego
radio.jpg

W pełnej zimowej aurze promowaliśmy nasz powiat podczas audycji na antenie Polskiego Radia Wrocław – Reakcja24, którą to na żywo u podnóża Czarnej Góry, poprowadził redaktor Marek Obszarny wraz ze swoim gościem głównym – Starostą Kłodzkim Maciejem Awiżeniem.

W karnawale czas na bale

Autor: 
Anna Hnatów-Biela
bal.jpg

Kto z nas nie lubi poszaleć w karnawale? To czas tańców, zabaw i radości, która przyda się każdemu z nas po pracowitych tygodniach, zmęczeniu, jakiego czasem przysparzają nam codzienne zdarzenia.

LUDNOŚĆ Ziemi Kłodzkiej – dane statystyczne za rok 2019

Autor: 
inf.wł.

* KŁODZKO Stali mieszkańcy na dzień 31.12. 2019 r.
Ludność ogółem – 24908 (mężczyźni – 11486, kobiety – 13422)
Osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-18) – 3830 (M 2085, K 1932)
Osoby w wieku produkcyjnym – 14361 (M [18-65] 7458, K [18-60] 6903)
Osoby w wieku poprodukcyjnym – 6748 (M 2060, K 4688)
Ilość urodzeń – 357 (M 190, K 167)
Ilość zgonów – 352
Gęstość zaludnienia osób/km2 – 1002,7
inf. Kazimierz Wiórko, Urząd Miasta w Kłodzku

* KUDOWA-ZDRÓJ
Ludność ogółem – 9455 (mężczyźni – 4462, kobiety – 4993)
Ilość urodzeń – 73
Ilość zgonów – 113

W kilku zdaniach - Szczytna

Autor: 
Danuta Chmielarz
s2.jpg

• Dzienny Dom Pobytu Senior + niebawem rozpocznie działalność.
Trwają ostatnie prace związane z powstaniem w Szczytnej Domu Dziennego Wsparcia Senior +. Wyposażane są pomieszczenia w przeznaczonej na ten cel części jednego z budynków kompleksu edukacyjnego, przyjęto również projekty uchwał niezbędnych do funkcjonowania takiej placówki, już wcześniej wpisanej jako jednostkę organizacyjną w strukturach OPS, do Statutu Ośrodka Pomocy. Koszty utrzymania placówki ponosić będzie OPS.