Wieści z Gminy Nowa Ruda

Autor: 
inf. Barbara Adamska
1Wsparcie osób niepełnosprawnych.jpg
2Rozpoczęcie inwestycji w ramach Polskiego Ładu. .jpg
2zMajówka przy tunelu 2.jpg
3Dwóch sołtysów wsi Włodowice 1.jpg
5Seniorzy w Skansenie i Muzeum 2.jpg
4Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli.jpg

Wsparcie osób niepełnosprawnych
26 kwietnia wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Nasza Nadzieja na realizację zadania publicznego „Organizacja dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nowa Ruda na zajęcia terapeutyczne do Miejskiego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Rudzie przy ul. Spacerowej”. Zadanie będzie realizowane w 2022 r. Gmina Nowa Ruda przekazuje na ten cel 10 tys. zł.

Rusza realizacja inwestycji w ramach Polskiego Ładu
Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska, wraz z sołtysami i radnymi, odwiedziła miejsca nowych inwestycji, przekazując teren wykonawcom. Zadania realizowane są
w ramach Polskiego Ładu, na które Gmina Nowa Ruda pozyskała z rządowych funduszy 2,8 mln zł. Są to:
• przebudowa dróg w sołectwie Koszyn, miejscowości Bożków oraz ścieżki pieszej między ul. Piastowską a peronem stacji kolejowej w Ludwikowicach Kł., wykonawca DAR-KOP, 644 tys. zł, • rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Koszyn, wykonawca Piotr Polak, 550 tys. zł, • budowa wiat śmietnikowych, wykonawca Piotr Polak, 965 tys. zł, • budowa boiska w Czerwieńczycach, wykonawca PHU Klaudia, Iwona Markisz, 1,3 mln zł.
Boisko w Czerwieńczycach dodatkowo dofinansowane jest z ministerialnego programu Sportowa Polska w kwocie 385 tys. zł. Prace realizowane będę do przyszłego roku. Wójt Adrianna Mierzejewska dziękuje parlamentarzystom za wsparcie gminnych inwestycji, pracownikom Urzędu Gm. Nowa Ruda za pracę włożoną w przygotowanie wniosków i nadzór nad realizacją inwestycji oraz radnym Rady Gminy Nowa Ruda za przychylność.

Wyposażamy świetlicę wiejską
28 kwietnia wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska podpisała umowę na wyposażenie sali wiejskiej w Bożkowie. W ramach wnioskowanej pomocy, objętej PROW na lata 2014-2020, w wys. 95,4 tys. zł, przy dodatkowym wkładzie własnym w wys. 54,5 tys. zł zostaną zakupione m.in. meble, stoły, krzesła, nagłośnienie.
Wójt A. Mierzejewska dziękuje Grzegorzowi Macko, wicemarszałkowi Województwa Dolnośląskiego, za ogromne każdorazowe wsparcie, dobre relacje i zrozumienie potrzeb Mieszkańców Gminy Nowa Ruda.

Seniorzy uczyli się jak pomagać
28 kwietnia seniorzy z Gminy Nowa Ruda, miasta Nowa Ruda i Broumova wzięli udział w kursie pierwszej pomocy. Spotkanie odbyło się w ramach polsko-czeskiego projektu „Seniorzy z pogranicza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Uczestnicy otrzymali apteczki turystyczne. Organizatorem wydarzenia była Gmina Nowa Ruda.

Majówka przy tunelu
Sezon turystyczny w Gminie Nowa Ruda rozpoczęto 1 maja w Świerkach. W utworzonym niecały rok temu Muzeum Przy Tunelu (Świerki 101), było gwarnie i wesoło. Pyszne ciasta przygotowało Stowarzyszenie Przyjaciół Jugowa, a pierogi ulepiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jugowie. Były też kiełbaski z grilla i pachnące oscypki. Można było spróbować swoich sił przy wyplataniu wiklinowych koszy. Na najmłodszych czekały niespodzianki: malowanie twarzy, kolorowe tatuaże i baloniki. Czas umilały koncerty zespołów Celtica, Skład Nietradycyjny i Melodia. Głównym organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.

Dwóch sołtysów wsi Włodowice
13 maja br. Gminę Nowa Ruda odwiedzili przedstawiciele Gminy Włodowice (w woj. śląskim, powiecie zawierciańskim). Jak podkreślił wójt Adam Szmukier, razem z sekretarz, skarbnik, radnymi i sołtysami, przedstawiciele śląskiej gminy wybrali się na Dolny Śląsk, aby zwiedzić kawałek ojczyzny, w ramach obchodów 800-lecia wzmiankowania wsi Włodowice. Na liście przystanków wycieczki znalazła się Gmina Nowa Ruda i wieś Włodowice.
W jednym miejscu spotkali się więc Maria Wnuk, sołtys wsi Włodowice (śląskie) i Leszek Oremus, sołtys wsi Włodowice (dolnośląskie).

Nowe ubrania dla ochotników
W ramach projektu „Strażacy na pograniczu”, Gmina Nowa Ruda zakupiła 10 kompletów strojów strażackich (ubrania, buty, rękawice, hełmy) dla gminnych ochotników straży pożarnych. Wartość zakupów to 30 tys. zł, z czego 85% zostanie dofinansowane z EFRR, 5% z budżetu państwa, a 10% z budżetu gminy. W ramach projektu, w lipcu br. odbędą się dodatkowo szkolenia dla młodzieży oraz manewry dla dorosłych ochotników. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli
Znamy już laureatów tegorocznej, XVII edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkoli „Moja Mama czarodziejka” W finale wystąpiło 21 recytatorów. Z tego grona Komisja wyłoniła zwycięzców, którzy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska serdecznie gratuluje wszystkim uczestnikom.

Łączą nas drzewa
Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Łączą nas drzewa”. Sadzenie drzew w Ludwikowicach Kł. zorganizowane zostało przez Nadleśnictwo Jugów – Lasy Państwowe.
5 maja w niemal 130 lokalizacjach na terenie całej Polski lokalne społeczności, w tym młodzież, przedstawiciele samorządów i władz państwowych, zasadzili drzewa. Pomysłodawcą akcji jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Joanna Lamparska gościem nowo otwartej filii biblioteki
Joanna Lamparska była gościem Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda, Filii w Dzikowcu. 12 maja spore grono osób zjawiło się w budynku po kompleksowym remoncie, aby wsłuchać się w niezwykłe opowiadania o dolnośląskich tajemnicach, a także o nowej książce „Ostatni świadek”.

Seniorzy w Skansenie i Muzeum
12 maja seniorzy z Gminy Nowa Ruda i Broumova, wyjechali na wycieczkę integracyjną do Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej. Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Lubimy się” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
A 17 maja seniorzy z Gminy Nowa Ruda, miasta Nowa Ruda i Broumova wzięli udział w Marszu Nordic Walking na Włodzicką Górę. Rozgrzewkę i szkolenie z chodzenia z kijkami poprowadziła instruktorka. Później, seniorzy zwiedzili Muzeum Przy Tunelu w Świerkach. Wydarzenie organizowane przez Gminę Nowa Ruda odbyło się w ramach projektu „Seniorzy z pogranicza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Wydania: