Starostwo Powiatowe w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego – OFICJALNIE OTWARTE !

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
003.jpg
004.jpg

Mieszkańcy powiatu Kłodzkiego mają do dyspozycji nowoczesny budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Wyspiańskiego w Kłodzku. Obiekt posiada duże udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
25.03.br. odbyło się oficjalne otwarcie nowego budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku. W uroczystości wzięli udział samorządowcy z powiatu kłodzkiego, przybyła również przedstawicielka parlamentu Monika Wielichowska posłanka na Sejm RP, także Zbigniew Szczygieł radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radni powiatowi, przedstawiciele służb i instytucji, a także przedsiębiorcy, pracownicy starostwa, mieszkańcy, media.
Gospodarz Maciej Awiżeń – starosta kłodzki przywitał przybyłych gości, podziękował wszystkim odpowiedzialnym i zaangażowanym osobom w realizację tego projektu. Następnie Starosta oprowadził uczestników po nowym urzędzie.
W sali konferencyjnej została przedstawiona prezentacja multimedialna dotycząca historii i funkcji budynku na przestrzeni lat.
To było duże i czasochłonne wyzwanie! Dzisiaj cieszymy się z osiągniętego celu. Inwestycja realizowana była przez Zarządy Powiatu Kłodzkiego dwóch ostatnich kadencji. Prace remontowe trwały od 2017 roku, prowadzone były etapami w miarę możliwości finansowych powiatu oraz pozyskanych dotacji z RPO WD 2014-2020 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
• wartość prac remontowych to ponad 6,8 mln zł,
• z czego pozyskano dofinansowania w kwocie 2,3 mln zł.
Należy wspomnieć, że powiat pozyskał obiekt w ramach darowizny Skarbu Państwa, w budynku wcześniej funkcjonowała Straż Graniczna. W ramach przeprowadzonych prac remontowych przede wszystkim budynek został przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Została zamontowana winda oraz będzie dostępne urządzenie dla osób niedosłyszących tzw. pętla indukcyjna. W całym obiekcie zostało zamontowane energooszczędne oświetlenie, dostosowano obiekt do wymagań przeciwpożarowych, wymieniono instalację elektryczną i teleinformatyczną, wodno-kanalizacyjną, wymieniono stolarkę okienną, drzwi, centralne ogrzewanie, wentylację nawiewno-wywiewną, została wzmocniona więźba dachowa oraz wymieniono pokrycie dachowe. Należy podkreślić, że nowo wyremontowany budynek urzędu jest usytuowany w dogodnej lokalizacji miasta z dużym parkingiem samochodowym – 200 miejsc dla naszych klientów i pracowników.
Zostały tutaj przeniesione wydziały i placówki z dzierżawionych nieruchomości, których wynajęcie kosztowały powiat rocznie ponad 200 tys. zł.
Starostwo przy ul. Wyspiańskiego 2K – budynek nr 4 stał się siedzibą dla:
Zarządu Dróg Powiatowych,
Powiatowego Urząd Pracy,
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
Wydziału Rozwoju, Promocji i Kultury,
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Geologa Powiatowego,
Referatu Audytu Wewnętrznego i Kontroli,
Punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych, Porad Obywatelskich i Mediacji
Mamy nadzieję, że założenie – oddanie mieszkańcom powiatu nowoczesnego na miarę XXI wieku urzędu – zostało osiągnięte. Szczególne podziękowania za ogrom pracy włożonej należą się Grzegorzowi Gredysowi – sekretarzowi Powiatu Kłodzkiego oraz pracownikom Wydziału Organizacyjnego: Monice Garbowicz, Andrzejowi Bełziukowi, Marcinowi Jastrzębiowi, Sylwii Schmidt i pozostałym zaangażowanym pracownikom.
Jednocześnie informujemy, że w dotychczasowym budynku Starostwa przy ul. Okrzei 1 w Kłodzku w dalszym ciągu mają siedzibę:
Starosta Kłodzki wraz z Zarządem Powiatu Kłodzkiego
oraz wydziały:
Biuro Obsługi Klienta,
Biuro Rady Powiatu,
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych,
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa,
Wydział Oświaty,
Wydział Organizacyjny,
Wydział Finansowo-Budżetowy,
Rzecznik Prasowy,
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Polityki Zdrowotnej,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Wydania: