Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Janusza Romaniszyna (1948–2022)

Autor: 
Krystyna i Mirosław Awiżeń
romaniszyn janusz.jpg

Janusz Romaniszyn był działaczem Solidarności, współpracownikiem Solidarności Walczącej.
Znaliśmy Go jako jako dobrego lekarza. Był lekarzem zakładowym w Hucie Szkła w Stroniu Śląskim, chirurgiem w szpitalu miejskim w Lądku Zdroju. Zaangażował się w pełni w działalność antykomunistyczną. Współorganizował Komitety Założycielskie Solidarności w służbie zdrowia. Był delegatem na Walny Zjazd NSZZ Solidarność Dolnego Śląska oraz delegatem na Krajowy Zjazd w Gdańsku-Oliwie. Po ogłoszeniu stanu wojennego został internowany. Po internowaniu organizował poligrafię drugiego obiegu. Przyczynił się do tworzenia kontaktów i kanałów przerzutowych na stronę czeską. Organizował spotkania w Bielicach dla solidarności polsko-czechosłowackiej, w których uczestniczyli działacze niepodległościowi, a także późniejszy prezydent Vaclaw Havel.
Zmarł 14 marca 2022 roku, uroczystość pogrzebowa odbyła się 18 marca w Lądku-Zdroju. Piękną homilię pogrzebową w parafii NMP w Lądku Zdroju wygłosił ks. kapelan Tadeusz Faryś.
Żegnamy Cię Januszu, spoczywaj w spokoju – Krystyna i Mirosław Awiżeń

Wydania: