Z cyklu: Historia jednego domu (2) – Śladami kłodzkich hoteli i restauracji – cz. I

Autor: 
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń
h1.jpg
h2.jpg
h3.jpg

W ub. miesiącu zaprezentowany został jeden z dawnych hoteli kłodzkich – „Glatzer Hof” – Kłodzki Dwór – przy ul. Połabskiej 5 (dawna Mälzstrasse), w którym także działała restauracja. Po wojnie nie uruchomiono tu usług hotelarskich ani gastronomicznych a budynek pełnił przez wiele lat funkcje kulturalno-edukacyjne.
Nie był to jedyny hotel w ówczesnym Kłodzku. Według książki adresowej z 1938 r. w Kłodzku działało 10 hoteli, również wcześniejsze tego typu źródła – książki adresowe z 1885 i 1924 r. oraz plany miasta z 1896 i 1938 r. – potwierdzają dużą liczbę obiektów pełniących funkcję hotelarsko-gastronomiczną. W książce adresowej z 1885 r. odnajdujemy w Kłodzku 4 hotele, a z 1924 r. już 13. Spróbujmy je dziś odnaleźć.
Do najstarszych obiektów należał m.in. hotel funkcjonujący w rynku, usytuowany wśród zabudowy pierzei południowej, z charakterystyczną płaskorzeźbą na fasadzie z przedstawieniem niedźwiedzia. Hotel nosił nazwę „Pod czarnym niedźwiedziem” – „Zum schwarzen Bär” (Ring 30, w późniejszych latach po zmianie numeracji domów – nr 9 i 9a). Wymieniony był w 1885 r., jak też w 1924 oraz w 1938 r. Właścicielem obiektu w 1885 r. był R. Gowin, w latach 20-30. XX w. hotel prowadziła rodzina Czachert, najpierw – Karl a następnie Elisabeth. Trzon budynku sięga 2 połowy XVIII w. a elewacja frontowa pochodzi z ok. połowy XIX w. Hotel ten zapewne funkcjonował także w okresie wcześniejszym. Wiadomo, że w 1836 r. odbył się tu gościnny występ Karla Holteia – pisarza, aktora, poety, recytatora, niezwykle barwnej i popularnej wówczas postaci. W hotelu znajdowała się sala teatralna ze sceną. Karl Holtei w swych wspomnieniach wymienił także nazwisko gospodarza „Czarnego Niedźwiedzia” Karla Sellgitta.
Natomiast we wschodniej pierzei rynku mieścił się przez dłuższy czas hotel „Nowy Wrocław” (Neu=Breslau” Ring 22, po zmianie numeracji nr 34). Właścicielem hotelu w 1885 roku był Stephan Poersch, natomiast w 1924 – Wilhelm Thon. Dom przy ul. Niskiej 1 – to dawna oficyna tego hotelu. W 1905 r. dla właściciela hotelu wykonano projekt przebudowy tej oficyny według architekta Andreasa Ernsta. Dziś oba obiekty to budynki mieszkalne.
W 1938 r. hotel już tu nie funkcjonował. Natomiast pojawił się w spisie nowy hotel położony niedaleko, przy ul. Wodnej 1 – „Niemiecki Dom” („Deutsches Haus”), a jego właścicielką była Wladislawa Kasper.
Funkcjonowały także hotele przy ul. Wojska Polskiego – dawnej Zielonej (Grünestrasse) przez pewien okres czasu nawet były tu dwa tego typu obiekty – w domu nr 143 (po zmianie numeracji 6) mieścił się hotel „Zum weißen Lamm” („Pod białym Barankiem”), którego właścicielem w 1885 r. był Benedict Wache, a w 1924 r. Franz Pietsch. Hotel prawdopodobnie został zlikwidowany w latach 30. XX w. Natomiast przy tej samej ulicy pod numerem 4 od lat 80. XIX w. funkcjonował hotel „Blauer Hirsch” (Biały Jeleń) – odnajdujemy jego lokalizację na najstarszym planie miasta. Jego właścicielem w 1885 r. był Karl Fleischer, w 1924 r. Carl Hoffmann, a w 1938 r. Hermann Henschker.
Wszystkie wymienione wyżej hotele dziś nie istnieją. W większości, o ile zachowały się budynki, to są to obiekty mieszkalne.
c.d. prezentacji dawnych hoteli – w następnym numerze „Bramy”

fot. archiwalne – pocztówki z pocz. XX w. ze zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej: Hotel „Schwarzer Bär” I Hotel „Neu-Breslau”.

Wydania: