Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzylesie – Kraliky

Autor: 
J. L. i M. St.
2021.11.26-118.jpg

Podsumowanie projektu „Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzylesie – Kraliky” zrealizowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Galacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Projekt „Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzylesie – Kraliky”, to pierwszy projekt realizowany przez Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Całkowita wartość projektu wyniosła 19 995,00 Euro.
Na podsumowanie projektu, które odbyło się 26.11.2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu, złożyły się składowe wszystkich podjętych działań we współpracy z Przedszkolem w Kralikach (Czechy). Podsumowanie projektu, to prezentacja tego co zrobiliśmy, to elementy promocji, nauki języka oraz warsztatów teatralnych. Poznawanie języka czeskiego zainspirowało do szukania tekstów i zaznajamiania dorosłych i dzieci z jego brzmieniem. W poszukiwaniu przykładowych tańców i pląsów wspierała nas kadra z przedszkola w Kralikach, a my wspieraliśmy ich w poszukiwaniu polskich tradycji. Korzystaliśmy również z bogatego źródła Internetu. W głównej mierze, program stanowiły występy dzieci, które przygotowały pląsy, tańce i wiersze, w tym w języku czeskim. Całość podsumowania zwieńczyła „Rzepka” J. Tuwima w wykonaniu dzieci, rodziców i nauczycieli przedszkola. Inspiracją do przedstawienia stały się polsko-czeskie warsztaty pn. „Dziecięce inspiracje teatralne”, na których zespół polskich i czeskich dzieci, rodziców i nauczycieli opracował własną wersję „Rzepki”. „Aktorzy” starali się nadać danym postaciom cechy charakterystyczne i trochę je przerysowywać. W wyniku tych zabiegów powstało przedstawienie pełne humoru, przy którym świetnie bawiła się publiczność złożona z przedszkolaków i przybyłych gości. Po zakończeniu uroczystości zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia wyremontowanej sali zabaw wraz z zapleczem sanitarnym.
Nasza współpraca z Przedszkolem w Kralikach trwa od 1993 r., ale nadal barierę stanowi znajomość języka. Biorąc to pod uwagę, jednym z celi projektu było wprowadzenie podstawowego słownictwa w przedszkolu. Na tę potrzebę, w ścisłej współpracy z Przedszkolem w Kralikach, skonstruowałyśmy obrazkowy słownik polsko-czeski, który posłuży nam w kolejnych latach wspólnych działań. Wszystkie działania projektowe wniosły wiele nowości, radości i motywacji do poszukiwania nowych inspiracji. Realizacja projektu nie była łatwa ze względu na ograniczenie spotkań w związku z COVID-19. Jednak wykorzystując wszystkie możliwe środki, w tym komunikatory i okresy bez obostrzeń, zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane działania projektu. Jego realizacja niosła ze sobą wiele wyzwań i pozytywnych emocji, które motywują nas do poszukiwania nowych, ciekawych rozwiązań współpracy polsko-czeskiej.

Wydania: