Podsumowanie inwestycji RPO WD 2014-2020

Autor: 
inf. Barbara Adamska
Podsumowanie inwestycji RPO WD 2014-2020 Fot.B.Adamska 4.jpg

2 sierpnia wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska wzięła udział w konferencji prasowej z udziałem wicemarszałka Grzegorza Macko. Wicemarszałek podsumował projekty zrealizowane w ramach RPO WD 2014-2020, których wartość w powiecie kłodzkim wyniosła 334 mln zł. Zapowiedział także kolejne 10 mld zł dla Dolnego Śląska w kolejnej perspektywie unijnej w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla Subregionu Wałbrzyskiego oraz nowego instrumentu - Krajowego Planu Odbudowy. Adrianna Mierzejewska – wójt Gminy Nowa Ruda dziękowała Wicemarszałkowi i wszystkim pracownikom Urzędu Marszałkowskiego za dotychczasowe wsparcie, dzięki któremu m.in.:
* powstał Gminny ,,KLUB Seniora” w Jugowie
* przeprowadzono termomodernizację przedszkoli samorządowych Przedszkole Jugów, Przedszkole Samorządowe w Woliborzu, Przedszkole Samorządowe w Przygórzu,
* ocieplono budynek szkoły Zespół Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie
* ocieplono dwa budynki mieszkalne w Sołectwo Wolibórz i Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie,
* przeprowadzono termomodernizację sal wiejskich OSP Nowa Wieś Kłodzka, Woliborzu i sali gimnastycznej w Woliborzu,
* wybudowano salę sportową przy szkole w Bożkowie,
* powstały nowe parkingi w okolicy OSP Włodowice, OSP Sokolec i OSP Wolibórz.
W nadchodzącej perspektywie unijnej Gm. Nowa Ruda będzie aplikować o kolejne środki na inwestycje, które przyczynią się do jej zrównoważonego rozwoju.

Wydania: