Mieszkańcy Powiatu Kłodzkiego ZAGŁOSOWALI!

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe

Znamy zwycięzców kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego 2021 r. Kwota przeznaczona na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2021 to 150 tys. zł.
Przyjętych projektów poddanych do głosowania było 33. Na zgłoszone projekty łącznie oddano 10 705 głosów. Liczba głosów ważnych 10 704.
Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski.
Lista zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok:
1 Doposażenie remizy OSP Nowa Ruda -Słupiec w sprzęt niezbędny do prowadzenia szkoleń - ul. Szybowa 1, Nowa Ruda - 15 000,00
2 Ochrona życia i zdrowia mieszkańców Powiatu Kłodzkiego przez doposażenie OSP Jugów w Defibrylator AED, Torbę PSP Rl oraz ubranie specjalne - Jugów - 14 000,00
3 Wielka kultura we wsi małej - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. „Na Bursztynowym Szlaku” - ul. Kościelna 1, Lewin Kłodzki - 15 000,00
4 Zielona klasa w „Czerwonej” - Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości - 15 000,00
5 Poprawa bazy sportowej klubu LUKS Czermna Kudowa-Zdrój – etap IlI - Kudowa-Zdrój, ul. T. Kościuszki - 15 000,00
6 Łączymy pokolenia – tworzenie miejsca zdrowego i aktywnego wypoczynku - Jaszkowa Dolna - 15 000,00
7 Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kłodzkiego - OSP Szalejów Dolny - 15 000,00
8 Wieża trzech kultur - Wapniarka - 15 000,00
9 Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kłodzkiego poprzez doposażenie Jednostki OSP w Bożkowie - Bożków - 15 000,00
10 Rewitalizacja ścieżki spacerowej wokół Fortu Owcza Góra - Kłodzko/ FORT OWCZA GÓRA - 15 000,00

Wydania: