A w Stroniu Śląskim...

Autor: 
inf. wł.
111.jpg
220.jpg
333.jpg

• BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU 2020
Dnia 21.12.2020 r. harcerze ze Stronia Śląskiego, obdarowali pana burmistrza Dariusza Chromca BETLEJEMSKIM ŚWIATŁEM POKOJU.
• Kaplica Św. Onufrego doczekała się wizerunku patrona. Kopię obrazu oraz renowację XVIII w. ramy wykonała artystka plastyk Ewa Prus. Dziękujemy pani Ewie oraz panu Frankowi Oborskiemu ze Starego Gierałtowa.
• Nowa remiza Straży Pożarnej w Stroniu Śląskim..

Wydania: