Powiat kłodzki bierze na siebie odbudowę mostu w Kłodzku

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
Most-Kłodzko.jpg

W związku z uszkodzeniem w dniu 10 września 2020 roku obiektu mostowego przy ul. T. Kościuszki w Kłodzku , do którego doszło podczas prac związanych z położeniem nitki ciepłowniczej i niewywiązywaniem się firm odpowiedzialnych za jego zniszczenie z przeprowadzenia remontu, Zarząd Powiatu Kłodzkiego informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu przejmuje na siebie odbudowę mostu.
W styczniu 2021 r. zadanie to zostanie wprowadzone do budżetu powiatu kłodzkiego, co umożliwi przystąpienie do realizacji inwestycji poprzez wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy. Naprawa mostu z uwagi na specyfikę uszkodzeń zostanie wykonana zgodnie z formułą - zaprojektuj i wybuduj.
Obecnie w sprawie uszkodzenia obiektu mostowego prowadzone jest przez Prokuraturę Rejonową w Kłodzku postępowanie karne, którego celem jest wyjaśnienie okoliczności tej zaistniałej sytuacji. Co do daty prowadzenia robót na obiekcie, żaden z podmiotów biorących udział w pracach, w tym inwestor spółka Calor Energetyka Cieplna, nie posiadał zgody na wejście na obiekt i prowadzenia na nim prac.
Pomimo deklaracji inwestora i wykonawcy powstałe szkody nie zostały dotychczas naprawione. Jednocześnie Zarząd Powiatu Kłodzkiego informuje, że będzie dochodzić zwrotu kosztów naprawy mostu od sprawców, w tym nie wyklucza skierowania sprawy na drogę sądową.

Wydania: