Pomoc stypendialna dla grupy uczniów z ZST „Budowlanka”

Autor: 
Anna Frońska-Popiel
DSCF7216_190606_01 (Kopiowanie).jpg

Grupa uczniów z Zespołu Szkół Technicznych „Budowlanki” w Kłodzku zakwalifikowała się do projektu unijnego pt.: „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych”.
W ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych otrzymają stypendium naukowe w wysokości 450 zł miesięcznie.
Uczniowie aplikując do programu musieli spełnić kilka kryteriów: średnia roczna ocen 4.4, średnia z 3 przedmiotów zawodowych 4,33 oraz opracować wraz opiekunem dydaktycznym Plan Rozwoju Ucznia.
W skład grupy wchodzą uczniowie klasy 3h technik analityk klasa patronacka firmy Umicor: Milena Galas, Emilia Karpowicz, Paulina Kaźmierska, Paweł Kieniuk i Marta Rabiej. Uczniowie zaplanowali wykonanie projektu badawczego, mającego na celu ocenę stopnia zanieczyszczenia środowiska na naszym terenie. W ramach projektu przeprowadzą szereg badań analitycznych ilościowych i jakościowych oraz porównają otrzymane wyniki z obowiązującymi normami. Planują również porównanie wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie mieszkańców z badanego terenu. Uzyskane wyniki przedstawią w postaci prezentacji multimedialnej podsumowującej realizację projektu badawczego. Oprócz badań analitycznych będą również uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Politechnikę Wrocławską. Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy o nowoczesne metody badawcze stosowane w laboratoriach analitycznych.

Wydania: