BYŁY KIEROWNIK DPSu w SZCZYTNEJ – NIE MIAŁ RACJI

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
DPS_Szczytna.jpg

17 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy w Kłodzku rozpoznał sprawę z powództwa byłego kierownika DPS w Szczytnej, przeciwko Powiatowi Kłodzkiemu.
Zgodnie z treścią pozwu, powód domagał się wypłacenia wg niego należnej mu odprawy.
Uzasadniając swoje żądanie argumentował, iż rozwiązanie z nim w 2019 roku umowy o pracę, miało mieć związek z likwidacją Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej oraz zwolnieniami pracowników w 2020 roku.
Zgodnie z treścią ustnego uzasadnienia wydanego wyroku, uprzednie zwolnienie kierownika z pracy nie miało związku z późniejszą sytuacją w DPS Szczytna.
Sąd oddalił powództwo w całości oraz obciążył powoda kosztami procesu.
Wyrok nie jest prawomocny.

Wydania: