Pytanie sondażowe nr 390:Gdzie mógłbyś mieszkać poza Polską?

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Czy uważasz, że żyjesz w niebezpiecznych czasach?
A teraz odpowiedzi: „Tak” odpowiedziało 38,46% naszych respondentów – i to dość zdecydowanie, odp. b/ „nie” – tak uważa tylko 9,23% naszych respondentów, Odp. c/ „trochę tak” – uważa tak 30,77%. Łatwo policzyć, że 69,23% naszych respondentów uważa „tak” albo „trochę tak”, że żyje w niebezpiecznych czasach. Odp. „raczej nie” udzieliło 13,85% naszych respondentów. W odpowiedziach „inne” – 7,69% to odpowiedzi: „nie wiem, nie potrafię powiedzieć”, „dziwne czasy”, „a kiedy czasy były bezpieczne?”.
Z ciekawości powiem, że młodsi uważają, że „żyją w niebezpiecznych czasach”, natomiast starsi, co już co nieco przeżyli, byli bądź na „nie”, bądź na „raczej nie”. Do których i ja się zaliczam.

Wydania: