Powiat kłodzki zyskuje nowe narzędzie rozwoju

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
podpisanie_ZIT.jpg

Maciej Awiżeń – starosta kłodzki oraz Piotr Marchewka – etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, stawiając na intensywniejszy rozwój inwestycyjny w naszym powiecie, podpisali w Dzierżoniowie wraz z pozostałymi przedstawicielami samorządów z gmin i powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego – porozumienie w zakresie opracowania i zatwierdzenia dokumentu programowego dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF).
ZIT jest to narzędzie wspierające wdrażanie strategii terytorialnych z wykorzystaniem możliwości finansowych jakie dają Fundusze Europejskie.
Dokument ten ma umożliwić naszym samorządowcom z tych trzech powiatów, skuteczniejsze pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.
Tworząc lokalną strefę ZIT, jej członkowie realizują w ten sposób założenia ideowe zawarte w porozumieniu SUDETY 2030, do którego w 2018 roku przystąpiło aż 107 samorządów (w tym i nasz powiat) całej południowej części województwa dolnośląskiego.
Lokalne strefy ZIT mają w istocie przeciwdziałać powiększającej się dysproporcji w rozwoju pomiędzy mniejszymi ośrodkami miast i wsi południa województwa, a aglomeracjami takimi jak Wrocław czy Legnica.
Dużym aglomeracjom udaje się pozyskać nieporównywalnie większe pieniądze na inwestycje, gdyż stać je, aby z zebranych podatków wpłacić ogromne wkłady własne (zazwyczaj jest to 20%).
Małe gminy i miejscowości zbierają oczywiście proporcjonalnie mniej środków na wkład własny i nie są w stanie ze względu na małe dochody, zrealizować samodzielnie większych planów rozwojowych.
Przystąpienie do wspólnej strefy ZIT jako jeden obszar inwestycyjny, zwiększy znacznie te możliwości.

Wydania: