Dostrzeżone w wakacje

Autor: 
inf. wł.
1M.jpg
2M.jpg
3M).jpg

Warto zauważyć, że szkolne społeczności z naszego terenu w czasie wakacji podjęły kilka mniejszych lub większych działań. Zaglądamy do szkoły w Krosnowicach.
1. Grupa młodych ludzi pod opieką dwójki dorosłych przywróciła lepszy wygląd otoczeniu nagrobka na Czerwonej Górze. Chcą wziąć miejsce pod stałą opiekę.
2. W sierpniu trwała zbiórka na rzecz Julii z Radkowa. Udało się zebrać i oddać całkiem sporo nakrętek.
3. Przy schodach prowadzących do kościoła i szkoły zasadzono ozdobne drzewa na pamiątkę Bitwy Warszawskiej, Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Urządzono święto 15 sierpnia z aktywnym udziałem dzieci młodzieży.

Wydania: