REWITALIZACJA TRASY SPACEROWEJ WZDŁUŻ MURÓW OBRONNYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

Autor: 
inf.wł.
pd-bk4.jpg
pd-bk6.jpg

Rewitalizacja traktu pieszego wzdłuż fortyfikacji obronnych przy ul. Międzyleśnej, na odcinku od schodów przy ul. Krótkiej do schodów przy ul. Kupieckiej.
Bystrzyca Kłodzka – miasto królewskie, dzieło średniowiecznej urbanistyki. Na przełomie XIII/XIV w. na szerokiej, piaskowcowej terasie między dwiema rzekami założono miasto, które mimo wojen, pożarów, klęsk zachowało pierwotny układ z całym niemal systemem fortyfikacji. Dobrze zachowane walory urbanistyczne architektoniczne miasta miały duży wpływ na utworzenia trasy turystyczno-spacerowej, która pozwala dokładniej poznać to urokliwe miasto. Bystrzyca Kłodzka jest jednym z bardzo niewielu miast w Polsce, a nawet w Europie, które mają tak doskonale zachowane średniowieczne mury obronne, wraz z basztami – bramami wprowadzającymi do wnętrza kompleksu miejskiego, o układzie ulic i zabudowy nie zmienionych od czasu powstania miasta (cyt. folder „Bystrzyca Kłodzka” – miasto królewskie miejska trasa turystyczna, Krystyna Toczyńska-Rudysz).
Miejska Trasa Turystyczna rozpoczyna się przy Baszcie Rycerskiej i prowadzi poprzez Mały Rynek, ul. Okrzei do Placu Wolności, wokół którego prawie całą zabudowę stanowią zabytkowe kamienice pochodzące głównie z XVIII w.
Z Placu Wolności trasa wiedzie ulicą Podmiejską do Bramy Wodnej, dalej ulicą Przyjaciół wzdłuż murów obronnych do Pl. M. Curie-Skłodowskiej, na którym dominuje kościół pw. św. Michała Archanioła z zabudowaniami parafialnymi i dalej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego przechodzimy Kryształową Aleją Gwiazd usytuowaną pod murami obronnymi.
Na ul. Podmiejskiej trasa ma odgałęzienie prowadzące do obiektów zabytkowych poza murami miejskimi tj. – dawnego szpitala dla ubogich z kościołem i pomnikiem św. Jana Nepomucena przy moście na Placu Szpitalnym.

Wydania: