Co słychać w Gminie Nowa Ruda

Autor: 
inf. GNR
Będą przydomowe oczyszczalnie.jpg
Pieniądze dla OSP.jpg
RRWspomnienia z Festiwalu Literackiego.jpg
S-ponad milion zasili budżet gminy 1.jpg
szczególna sesja.jpg

BĘDĄ PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
W czwartek, 9 lipca w gminie Łagiewniki, z rąk wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Grzegorza Macko, posła Marcina Gwoździa, senatora Aleksandra Szweda, wicewojewody Jarosława Kresy oraz dyrektor Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Izabeli Woronowicz, wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska odebrała promesę na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda – etap II”. Budowa 27 przydomowych oczyszczalni ścieków będzie możliwa dzięki złożonemu przez Gminę wnioskowi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Na przeprowadzenie tej inwestycji Gmina Nowa Ruda uzyskała dofinansowanie w kwocie 756 781,00 zł.
JUGÓW Z NOWĄ SZATNIĄ PRZY BOISKU
We wtorek 14 lipca, wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska podpisała umowę z firmą „ATELIER” Anna Dziaduś, której przedmiotem jest wykonanie zadania pn. Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie w Jugowie –
etap II. Umowa została zawarta na kwotę 463.000,00 złotych brutto, w ramach której wykonane zostaną prace budowlane, mające na celu dostosowanie budynku do standardów zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie w Jugowie. W zadaniu przewidziano również kompleksowe wyposażenie budynku, m.in. w szatnie i sanitariaty oraz utworzenie siłowni i punktu gastronomicznego. Będzie to kolejny etap prac, które zostały rozpoczęte w ubiegłym roku – w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jugów wykonano już posadzki cementowe z izolacją przeciwwilgociową. Realizacja zadania dofinansowana jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska, zaś pozyskana kwota dofinansowania wynosi 261 400,00 zł.
WAKACJE Z CKGNR!
Jak co roku, z inicjatywy wójt Adrianny Mierzejewskiej, Gmina Nowa Ruda zabezpieczyła środki na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego. Dzięki temu w kilkunastu wsiach Gminy Nowa Ruda realizowane są zajęcia animacyjne, wycieczki rowerowe i wycieczki piesze. Z uwagi na zaostrzony reżim sanitarny spowodowany Covid-19, wszystkie zajęcia mają charakter plenerowy, a uczestnicy muszą ściśle przestrzegać regulaminu zajęć (opublikowany na stronie CKGNR i FB) oraz bezwzględnie posiadać podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych zgody na uczestnictwo w zajęciach.
PIENIĄDZE DLA OSP
We wtorek, 7 lipca w Wałbrzychu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: OSP Czerwieńczyce, OSP Bożków i OSP Włodowice wraz z wójt Gminy Nowa Ruda Adrianną Mierzejewską, otrzymały z rąk pana ministra Michała Dworczyka i wicemarszałka województwa dolnośląskiego Grzegorza Macko – radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łukasza Kasztelowicza promesy na zakup sprzętu oraz wyposażenia strażackiego w ramach programu „Mały Strażak” na łączną kwotę 32 324,00 zł. Jednostki aplikowały do programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu możliwy będzie zakup sprzętu służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń dla naszych strażaków – ochotników, którzy niejednokrotnie pierwsi udzielają pomocy we wszelkich zdarzeniach.
WSPOMNIENIA Z FESTIWALU LITERACKIEGO
W lipcu Gmina Nowa Ruda stała się miejscem spotkań literatów z całej Polski. W dniach 11-18 odbył się szósty już Festiwal Literacki Góry Literatury. Współtwórcą wydarzenia, organizowanego przez Stowarzyszenie Góry Babel, od samego początku jest Gmina Nowa Ruda wraz z Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. Wójt Adrianna Mierzejewska i dyrektor CKGNR Gabriela Buczek wspierają wydarzenia kulturalne w szczególności te inicjowane przez lokalną społeczność i są ich zagorzałymi fankami.
Wśród malowniczych krajobrazów Wzgórz Włodzickich tętniło życie literackie i artystyczne. W programie festiwalu znalazły się: akcje edukacyjne, debaty, koncerty, panele, pokazy, spotkania, warsztaty poetyckie, literackie i wystawy.
W ramach Festiwalu mogliśmy wziąć udział, poza porywającymi debatami, w wernisażu wystawy „75. Urodziny Pippi Pończoszanki” oraz warsztatach dla dzieci, które odbyły się w Bibliotece Publicznej Gminy Nowa Ruda. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia w truck’u „My nie gryziemy”, Fundacji Ewy Naworol, który gościł w centrum wsi Dzikowiec. Coś dla siebie mogli znaleźć również miłośnicy wycieczek pieszych i rowerowych. A wszystko domknęły koncerty Lecha Janerki, zespołu Osjan i Marii Peszek.
Tegoroczne Góry Literatury były pierwszymi po otrzymaniu przez Olgę Tokarczuk Nobla oraz pierwszymi w dobie pandemii. Stąd też specjalne wymogi sanitarne (dezynfekcja rąk, maseczki, zachowanie odległości między uczestnikami) oraz wejściówki na festiwal.
Ta edycja Festiwalu już za nami. Emocje powoli opadają. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu. A my? My rozpoczynamy przygotowania do kolejnych Gór Literatury, na które wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy!
Barbara Adamska, Piotr Barański
SZCZEGÓLNA SESJA
W poniedziałek 29.06.2020 r. w siedzibie gminy Nowa Ruda przy ul. Niepodległości 2 odbyła się sesja Rady Gminy, na której wójt Adrianna Mierzejewska otrzymała Absolutorium i Wotum Zaufania.
„Bardzo dziękuję wszystkim Radnym Rady Gminy w Nowej Rudzie za docenienie mojej pracy na rzecz Gminy Nowa Ruda i udzielenie Absolutorium i Wotum Zaufania. Jest to dla mnie szczególnie ważne i czuję się jeszcze bardziej zmobilizowana do dalszej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności.
Absolutorium otrzymuje Wójt, ale to jego wynik to nie tylko moja zasługa. Jest to również wynik pracy całego zespołu samorządowego Gminy Nowa Ruda. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim moim współpracownikom z Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz wszystkich jednostek podległych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wszystkich Szkół Gminy Nowa Ruda oraz Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda – dziękuję za ciężką pracę, wytrwałość i konsekwencję.”
Wójt Adrianna Mierzejewska.
PONAD MILION ZŁOTYCH ZASILI BUDŻET GMINY
Ponad 1 115 tys. zł trafi do budżetu Gminy Nowa Ruda w formie bezzwrotnej pożyczki przyznanej z budżetu państwa w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Przeznaczona ona zostanie na wkład własny niezbędny do realizacji zadań zaplanowanych na ten rok. Wartość tych inwestycji to ponad 9 500 tys. zł z wkładem własnym 6 200 tys. zł.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
26 czerwca 2020 roku w szkołach Gminy Nowa Ruda odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego. Uroczystość ta znacznie różniła się od poprzednich z uwagi na szczególną, pandemiczną sytuację. Nie przeszkodziło to jednak wójt Adriannie Mierzejewskiej uhonorować absolwentów naszych szkół podstawowych. Uczniowie kończący ósmą klasę otrzymali z rąk pani Wójt książki i życzenia wspaniałego startu w kolejny etap edukacji.
Uczniom, rodzicom oraz pracownikom placówek edukacyjnych naszej Gminy życzymy spokojnego zasłużonego odpoczynku, słonecznych wakacji i niezapomnianych przeżyć.
Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!
UWAGA DEZYNFEKCJA
W dniach od 1 do 4 lipca 2020 roku jednostka OSP Wolibórz przeprowadziła dezynfekcję obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowa Ruda. W związku z pandemią COVID-19, odkażaniu zostały poddane place zabaw i siłownie plenerowe. Całość działań nadzorował druh Paweł Denysiewicz – naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Woliborzu. Dezynfekcja obiektów została przeprowadzona bardzo starannie, a mieszkańcy o przeprowadzonym zabiegu każdorazowo byli zawiadamiani odpowiednią informacją pozostawioną na obiekcie. Wójt Adrianna Mierzejewska dziękuje strażakom ochotnikom za świetną współpracę.
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU SIEDZIBY URZĘDU GMINY NOWA RUDA I GOPS
W lipcu 2020r. zmienia się adres siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.
Aktualny adres: ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda (były budynek sądu)
Do budynku przy ul. Niepodległości 2 przeniesione zostaną: biuro Wójta Gminy (dotychczas: ul. Niepodległości 1, Nowa Ruda), pozostałe biura znajdujące się dotychczas w budynku przy ul. Niepodległości 1 (Sekretarz Gminy, Referat Administracji Mieszkaniowej i Budownictwa, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Referat Rozwoju Promocji i Zagospodarowania, dawniej: Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego oraz samodzielne stanowisko ds. Promocji, Turystyki i Kontaktów z Mediami), cała jednostka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Informujemy, że numery telefonów oraz adresy mailowe nie ulegną zmianom i dostępne są na stronie www.bip.gmina.nowaruda.pl; www.bip.gops.nowaruda.pl/public/
PIERNIKOWA WYSTAWA
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda zaprasza na „słodką” wystawę prosto z Torunia.
Wystawa dostępna jest dla odwiedzających od 15 lipca do końca wakacji. Podziwiać mogą ją Państwo od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.
Bilet wstępu: normalny 10 zł; ulgowy (dzieci i młodzież szkolna oraz studenci po okazaniu legitymacji) 5 zł; dzieci do 10 roku życia, wstęp TYLKO pod opieką dorosłych; dzieci do 3 roku życia oraz mieszkańcy Gminy Nowa Ruda po okazaniu dowodu potwierdzającego zamieszkanie, wstęp darmowy.
BIEG NA WIELKĄ SOWĘ
W tym roku, w sierpniu, już po raz jedenasty zarówno najlepsi zawodnicy z Polski i zagranicy, jak i początkujący biegacze rozpoczną biegową wspinaczkę na Wielką Sowę. Ten najwyższy szczyt Gór Sowich ściąga rokrocznie rzesze amatorów biegu alpejskiego. Trasa słynnego i popularnego biegu, to prawie 10 km z przewyższeniami + 475 m. Gmina Nowa Ruda i Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, jako organizatorzy tej niepowtarzalnej imprezy skupiają się na coraz to lepszym przygotowaniu biegu, uatrakcyjnieniu trasy oraz skuteczniejszej promocji. Dzięki działaniom dyrektor CKGNR, Gabrieli Buczek, frekwencja w 2019 roku zbliżyła się do 1000 zawodników. Od 2016 roku bieg jest niepokonanym zdobywcą prestiżowej nagrody „Złotych Kozic”. To wyróżnienie stawia go zdecydowanie najwyżej wśród tego typu biegów, a organizatorom przynosi wielką dumę. W 2019 roku bieg otrzymał również nagrodę Plebiscytu Gospodarczego Muflony 2018.
W tym roku ze względu na zaostrzony reżim sanitarny spowodowany Covid-19, liczba zawodników ograniczona została do 600. Zapisy trwają! Zapraszamy!
POPRAWIONO OZNAKOWANIE DWÓCH SZLAKÓW
LITERACKICH „DROGA CHLEBOWA” I „Z DOMU DZIENNEGO DO DOMU NOCNEGO”
Piękną tradycją Festiwalu Góry Literatury jest wspólne wędrowanie. Na przestrzeni lat, z inicjatywy Stowarzyszenia Góry Babel, powstały szlaki literackie, mocno wpisujące się w wizerunek tego ogólnopolskiego wydarzenia.
W tym roku, wójt Adrianna Mierzejewska podjęła decyzję o odświeżeniu oznakowania dwóch szlaków literackich „Droga chlebowa” i „Z Domu Dziennego do Domu Nocnego”. Zaangażowała do tego Stowarzyszenie Form Alternatywnych „Rozdroże”, które skutecznie podjęło się ich rewitalizacji.
Droga chlebowa to stary szlak polsko-czeski z bogatą historią. Niegdyś służył przemytnikom różnych dóbr, ale przede wszystkim żywności, stąd nazwa ścieżki. Była to popularna trasa, która chroniła podróżnych przed opłacaniem myta i ceł za przekroczenie granicy liczącej w tym miejscu 250 lat. Obecnie już nie szmugluje się tędy żywności, a sam szlak ma inne zadanie, jest nim promowanie regionu Sudetów Środkowych i Festiwalu Góry Literatury. Szlak został oznakowany w 2017 roku dzięki wsparciu z grantu udzielonego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego i współpracy CKGNR ze Stowarzyszeniem Góry Babel oraz Fundacją Kukatko.
Rok wcześniej, 16 lipca 2016 zainicjowany został przez Stowarzyszenie Góry Babel, przy wsparciu CKGNR, nowy szlak pieszy inspirowany fragmentami tekstów lokalnych twórców z gminy Nowa Ruda. Trasa swój początek ma w Karajanowie przy sali wiejskiej, a kończy się w Bartnicy przy Trójpańskim Kamieniu. „Z domu dziennego do domu nocnego”, bo o nim mowa, powstał dzięki zaangażowaniu środków finansowych z Programu Równać Szanse, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wzgórza Włodzickie to idealne miejsce na piesze wędrówki.
Oba szlaki charakteryzują się wspaniałymi krajobrazami i walorami turystycznymi rozciągającymi się przed wędrowcami. Szukający ukojenia i niezapomnianych widoków na pewno je tu odnajdą.
Duże zainteresowanie, jakim cieszy się Festiwal Góry Literatury, a którego nieodłączny element stanowią literackie wędrówki, było jednym z powodów dla których SFA „Rozdroże” podjęło wspólne działania z CKGNR dla rewitalizacji. Realizacja zadania przebiegła sprawnie, a jego efekty możecie Państwo zobaczyć udając się w niezapomnianą podróż po okolicy. Szlaki, dzięki staraniom prezesa Seweryna Panka, dostępne są również w wersji on-line na stronach SFA „Rozdroże” www.4x4event.pl oraz na stronie CKGNR http://www.ckg.nowaruda.pl/.

Wydania: