XVI edycja Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego”

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001laweczka.jpg

XVI edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” organizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku, które w ramach własnego budżetu wyodrębniło środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł na wsparcie ważnych inicjatyw społeczności lokalnych. Dofinansowaniu będą podlegać projekty powstałe z inicjatywy mieszkańców obszarów wiejskich, obejmujące swym zasięgiem miejscowości należące do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich powiatu kłodzkiego. Wnioski o dofinansowanie są zgłaszane przez gminy. Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia w trakcie realizacji, z tym że ich początek określa się na dzień 1.01.2020 r. Preferencyjnie traktowane będą przedsięwzięcia poważnie zaawansowane realizacyjnie, podlegające zakończeniu w 2020 roku. Dofinansowaniu podlega do 50% kosztów rzeczowych przedsięwzięcia, przy czym kwota dofinansowania nie może przekroczyć 2500, 00 zł.
Termin składania wniosków przez gminy do 10.07.2020 r.
Kwalifikowanie wniosków przez komisję konkursową oraz wybór projektów podlegających dofinansowaniu do 5.08.2020 r.
W terminie do 31.10.2020 r. uczestnicy zakwalifikowanych projektów zgłaszają wykonanie przedmiotowych zadań i przedkładają rozliczenie. Ostateczne rozliczenie konkursu następuje do 30.11.2020 r.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie powiatu: https://bit.ly/3eC7N2k

Wydania: