Co w trawie piszczy...

Autor: 
Katarzyna Redmerska

WIANEK
Kłodzki Ośrodek Kultury zorganizował konkurs na najładniejszy wianek świętojański – najpiękniejszy jury wyłoniło w Noc Świętojańską. No, no.
GONDOLA
Gestorzy bazy hotelarskiej i gastronomicznej, samorządowcy i członkowie Stowarzyszenia Masyw Śnieżnika – dyskutowali o pomyśle wybudowania kolei gondolowej na Śnieżnik, a także nt. wypracowania platformy współpracy w zakresie wspólnego promowania walorów tego malowniczego terenu. Nic dodać, nic ująć.
OFERTA
Przygotowywany jest projekt dotyczący modernizacji parku zdrojowego w Polanicy-Zdroju. Zawierać będzie rozwiązania związane z przebudową bądź uatrakcyjnieniem terenów kwietno-zielonych. Jak mówi burmistrz Mateusz Jellin, polanicki park jest już obiektem starym i wiele rosnących w nim drzew nadaje się do wymiany. Kilkadziesiąt z nich musi zostać wyciętych, a w ich miejsce posadzone zostaną nowe i z różnych gatunków. Jak dodaje włodarz, jest kilka hektarów do zagospodarowania, dotychczas zalesionych, gdzie kornik spowodował spustoszenie. Stąd wszystkie drzewa iglaste na tym terenie zostaną usunięte, a on zamieni się w część parku zdrojowego. Ach ten kornik…
ELEKTRONARZĘDZIA
W Nowej Rudzie, w jednym ze sklepów znikały elektronarzędzia. Sprawą zajęła się policja. Okazało się, że sprawcą był 28-letni mężczyzna. Zrabowane elektronarzędzia sprzedawał napotkanym osobom. Dopuścił się czterech kradzieży, powodując straty w wys. 3.700 zł. Jak widać, musi być popyt na tego typu sprzęt…
INWESTYCJA
Dolnośląski Urząd Wojewódzki spowodował kontrolę zadania związanego z rewitalizacją stawu Zdrojowego w Kudowie Zdroju. Instytucja ją przeprowadzająca zarekomendowała zwrot kwoty 1,5 mln zł przydzielonej gminie w formie dotacji na zamierzone prace. Jak mówi burmistrz Aneta Potoczna, skontaktowano się z komitetem sterującym środkami unijnymi w czeskim Olomuńcu, który pomógł w wyjaśnianiu, że zgodnie z decyzją nadzoru budowlanego Kudowa Zdrój otrzymała nakaz naprawienia tego, co zostało źle wykonane w obrębie stawu, czyli muru oddzielającego zbiornik od potoku. Oznacza to, że DUW musi dać czas na kolejne prace. Bez komentarza.
UZDROWISKA
Burmistrz Lądka Zdroju, Roman Kaczmarczyk, jako przedstawiciel Polski w European History Terms – wspierany m.in. przez gospodarzy miast uzdrowiskowych Baden-Baden i Wiesbaden z Niemiec, zwrócił się do Komisji Europejskiej. Zawnioskował, aby wobec trudnej sytuacji spowodowanej pandemią, wsparła ona finansowo uzdrowiska, aby mogły przezwyciężyć kłopoty związane z brakiem kuracjuszy i turystów. Jeśli pojawią się środki finansowe, zostaną wykorzystane przede wszystkim na rozwój infrastruktury uzdrowiskowej. Nic dodać, nic ująć.
SZPITAL
Utrzymanie szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej przez gminę jest ponad jej możliwości finansowe. Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej dyskutowano nad projektem uchwały intencyjnej. Mówi ona o zamiarze likwidacji spółki Bystrzyckie Centrum Zdrowia z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej, co otwierałoby władzom lokalnym drogę do poszukiwania rozwiązań zapewniających zachowanie miejscowego szpitala. Bez komentarza.
ZAJAZD
Nowi właściciele położonego w Górach Bardzkich zajazdu „Kukułka”, zmienili jego nazwę na „Dom Krawca”. No cóż, można i tak…
INWESTYCJA
Kwotę ponad 433 tys. zł przyznał Premier RP z rezerwy budżetowej państwa na rozbudowę bazy dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym. Promesę wójtowi Zbigniewowi Turowi przekazał minister Michał Dworczyk. Wow.
UNIWERSYTET
Najzdolniejsi uczniowie w wieku 10-14 lat będą mogli zostać studentami. W planach jest powstanie Kłodzkiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku. Za utworzeniem placówki opowiada się jego inicjator, kudowski historyk Bronisław Kamiński. Uczelnia ma zaproponować małym studentom naukę i zabawę. Zajęcia miałyby być prowadzone przez wykładowców specjalizujących się w różnych dziedzinach i odbywałyby się w wydziałach w Kłodzku, Nowej Rudzie, Bystrzycy Kłodzkiej oraz Kudowie Zdroju. Na pewno będzie miejsce dla sztuki, ekologii, historii. Bez komentarza.
FAUNA
Na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych zadomowiły się wilki oraz sokoły. Nie zwiększa się pogłowie saren i dzików. Tę sytuację spowodowało pojawienie się wilków, które stały się naturalnymi selekcjonerami tych gatunków. Bez komentarza.
MASECZKI
W związku z pandemią wciąż potrzebne są środki ochrony. Grupa więźniów z kłodzkiego Zakładu Karnego uszyła 800 sztuk maseczek. Zostały one uroczyście przekazane przez z-cę dyr. ZK mjr SW Adriana Kudla i st. szer.  Patrycję Marcelewicz wicestaroście Małgorzacie Jędrzejewskiej-Skrzypczyk i etatowemu członkowi Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotrowi Marchewce. Bez komentarza.
PRZEDSZKOLE
Kudowa Zdrój i Polanica Zdrój przymierzają się do budowy żłobków oraz przedszkoli. Włodarze obu miejscowości szukają racjonalnych rozwiązań, które z jednej strony pozwolą zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki pobytu, a personelowi realizacji zadań opiekuńczych, z drugiej – wznieść obiekty odpowiadające obecnym wymogom. Przedstawiciele władz obu uzdrowisk odwiedzili Lądek Zdrój, który posiada najbardziej nowoczesne w subregionie przedszkole z oddziałami integracyjnymi. Roman Kaczmarczyk oprowadzając gości (burmistrz Kudowy Zdroju Anetę Potoczną oraz polanicką wiceburmistrz Agatę Winnicką) przedstawiał zalety placówki m.in. mówił o energooszczędności obiektu. Wow.
ŚRODKI
Muzeum Papiernictwa zdobyło środki w ramach programu „Kultura w sieci”. W związku z pandemią zamknięto muzea. Część działalności kulturalnej została przeniesiona do internetu, MKiDN przygotowało program wartości 80 mln zł. Dofinansowanie w wysokości 90 tys. zł pozyskało Muzeum Papiernictwa. Środki zostaną przeznaczone na projekt pt. „W sieciach dusznickiej papierni”. Gratulacje!
FESTIWAL
W Kudowie Zdroju oraz Nachodzie zorganizowana zostanie w lipcu specjalna edycja Festiwalu CZPL im. Pawła Królikowskiego. W związku z pandemią Festiwal będzie miał nieco inną oprawę – odbędzie się kino samochodowe, w którym będą puszczane filmy z udziałem Pawła Królikowskiego, który był pomysłodawcą tego Festiwalu. Do tego konkurs piosenki polskiej i czeskiej. Polacy będą śpiewać czeskie utwory, Czesi – polskie. Wszystko będzie odbywało się internecie, ale także na żywo, na tyle na ile będzie taka możliwość. Bez komentarza.
WYPRAWKI
20 wyprawek czytelniczych trafi do małych mieszkańców gminy Kłodzko. To efekt projektu dla dzieci w wieku przedszkolnym, jaki realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową „Wyprawkę Czytelniczą”. Bez komentarza.
ALTANKA
Wandale zniszczyli „Altankę Miłości” na Górze Parkowej w Kudowie Zdroju. Jak widać z miłością im nie po drodze…
ALARM
Policjanci zatrzymali sprawcę fałszywego alarmu bombowego. Młody mężczyzna, który powiadamiał kilkakrotnie służby ratownicze o podłożeniu ładunków wybuchowych w jednym z mieszkań na terenie powiatu kłodzkiego, spędzi trzy miesiące w areszcie. Grozi mu kara 8 lat pozbawienia wolności. Bombowo.
DIETA
Radni gminy Kłodzko przeznaczyli swoje diety na zakup pralko-suszarki dla szpitala. Kłodzka placówka została kolejny raz wsparta przez radnych. Pralko-suszarka wraz z zestawem środków piorących trafiła na oddział dziecięcy. Bez komentarza.
ZESTAW
OPS w Polanicy Zdroju w ramach akcji „Komputer dla ucznia” otrzymał kilkanaście zestawów komputerowych, które nieodpłatnie zostały przekazane rodzinom objętym pomocą asystenta rodziny, w których dzieci dotknięte są problemem wykluczenia cyfrowego. Wsparcie to pomoże realizować uczniom proces zdalnego uczenia się.
SZKOŁA
W Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku od września zostanie uruchomiona Branżowa Szkoła II St. W nowej szkole będzie można się kształcić w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Oferta jest skierowana do absolwentów Branżowych Szkół I Stopnia oraz Zasadniczych Szkół Zawodowych, którzy ukończyli te szkoły w ciągu ostatnich 5 lat. Nauka w Branżowej Szkole II Stopnia będzie się odbywała trzy dni w tygodniu w formie stacjonarnej (po południu). Ukończenie Branżowej Szkoły II Stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu technika oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Ukończenie Branżowej Szkoły II Stopnia daje wykształcenie średnie branżowe. Bez komentarza.

Wydania: