Pierwsza zdalna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
DSC_0077.jpg

7 maja 2020 r. odbyła się nadzwyczajna sesja, podczas której radni powiatowi łączyli się przez platformę internetową, co pozwoliło na obradowanie i głosowanie radnym w trybie zdalnym. Na sali obrad w starostwie był obecny Zbigniew Łopusiewicz – przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, który prowadził spotkanie z pozostałymi radnymi, którzy uczestniczyli w sesji w swoich domach. Zdalna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego została przeprowadzona po raz pierwszy w historii Rady Powiatu Kłodzkiego. Na sesji podejmowano uchwały dotyczące:
• zmiany budżetu na 2020 rok,
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
• przekazania przez Powiat Kłodzki gminie Lewin Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych,
• określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok,
• przekształcenia Powiatowego Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Kłodzku.
Sesja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.

Wydania: