Muzyczna strona Kozakowskiego

Autor: 
Witold Kozakowski
Nagrodzona praca Magdaleny Sadowskiej z Krosnowic..jpg
OOGitarzystka Lila Wyjadłowska podczas realizacji nagrania..jpg

*Konkurs plastyczny dla gitarzystów
Podczas domowej kwarantanny uczniowie klas gitary Agnieszki Kozakowskiej i Witolda Kozakowskiego – w szkołach muzycznych Ziemi Kłodzkiej – rozwijali się nie tylko muzycznie podczas zajęć on line czy koncertów internetowych, ale także próbowali swoich sił w innych dziedzinach artystycznych. Nauczyciele bowiem zorganizowali konkurs na projekt plakatu, który zachęciłby rówieśników uczniów do zapisania się do szkoły muzycznej. Wśród prac zgłoszonych przez uczniów kłodzkiej szkoły muzycznej Nagrodę Główną uzyskała Magdalena Sadowska, a równorzędne wyróżnienia – Antoni Rola i Marta Kustra.
Natomiast w bystrzyckiej szkole muzycznej najwyżej oceniono pracę przygotowaną przez Karola Gwizdaka. Wyróżnienie zostało przyznane Hannie Grudzień.
Okazało się więc, że gitarzyści to bardzo zaangażowani i kreatywni młodzi ludzie. Najlepsze prace publikujemy obok tego tekstu. Tymczasem przed uczniami kolejne Internetowe Konkursy dla Gitarzystów: konkurs filmowy na realizację filmu zachęcającego do zapisów do szkoły muzycznej i kształcenia w grze na gitarze oraz konkurs literacki pt. „Moje życie z gitarą na domowej kwarantannie”. O wynikach tych dwóch konkursów więcej w następnym, lipcowym już, numerze „Gazety Prowincjonalnej”.
*Szkoła muzyczna w domu
Kolejny miesiąc trwa domowa edukacja muzyczna. Lekcje prowadzone są w internecie z wykorzystaniem między innymi komunikatorów w telefonach komórkowych lub poprzez programy komputerowe. Organizowane są koncerty domowe publikowane w internecie. Młodzież bierze udział w internetowych konkursach muzycznych i artystycznych, a cała społecznośc każdej szkoły muzycznej w powiecie kłodzkim angażuje się w akcję rekrutacji i pozyskania kolejnych uczniów dla muzyki. Pedagodzy spotykają się na radach pedagogicznych w internecie, kontaktują w utworzonych grupach roboczych w aplikacjach telefonów komórkowych. Życie przeniosło się do domów i internetu. Ale wszyscy coraz bardziej tęsknimy do lekcji w murach szkolnych, do naszych pracowni muzycznych, a przede wszystkim do naszych uczniów, do bezpośrednich spotkań, lekcji, koncertów „na żywo” na szkolnych estradach... Oby stało się to jak najszybciej!

Wydania: