Co słychać w Gminie Nowa Ruda

Autor: 
inf. GNR
1aktywne centrum kultury_0.jpg
1tradycje wielkanocne w gminie 3.jpg
1wójt dba o mieszkańców (1).jpg

*Centrum Kultury rozwinie swoją infrastrukturę!
Z wielką radością informujemy, że Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 225 000,00 zł. Dofinansowanie uzyskaliśmy w ramach programu Infrastruktura domów kultury, wniosek został stworzony przez pracowników CKGNR i złożony podczas naboru w listopadzie 2019 r. Projekt będzie realizowany do końca 2020 r. Z pozyskanych środków zostanie zakupiony m.in. bus osobowy, pianina cyfrowe na potrzeby sekcji instrumentalnych, sprzęt komputerowy dla bibliotek i obsługi administracyjnej CKGNR, uzupełniony zostanie sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, zakupione zostaną meble i sprzęty do bibliotek oraz pracowni plastycznej i ceramicznej, a także zmodernizowany zostanie cały system oświetlenia w budynku CKGNR.
Cieszy nas ogromnie otrzymane dofinansowanie, ponieważ środki te pozwolą nam na rozwój CKGNR, poszerzenie oferty zajęć, kół zainteresowań i imprez kierowanych do szerokiego grona odbiorców, zwiększymy również dostępność oferty CKGNR osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom niepełnosprawnym.
Dyrektor CKGNR Gabriela Buczek serdecznie dziękuje pani Annie Szczerbuk-Żywczak za zaangażowanie w tworzenie ww wniosku

*Aktywne Centrum Kultury
CKGNR bardzo szybko odnalazło się w nowej rzeczywistości. Działamy dwutorowo. Po pierwsze niemal natychmiast uruchomiliśmy działalność wybranych sekcji. Ogromnie cieszy kreatywność naszych instruktorów, którzy błyskawicznie zmienili metody pracy i dzięki temu nasi klienci mogą korzystać on-line z nauki gry na instrumentach, nauki śpiewu, warsztatów plastycznych czy zajęć jogi. Systematycznie pracują nad swoim repertuarem dwa nasze zespoły: Szałunima i Zespół Wokalny. Oczywiście Młodzieżowy Teatr Muzyczny nadal przygotowuje tegoroczną edycję musicalu. 
Druga część naszej działalności to różnego rodzaju prace remontowo - porządkowe. Wypiękniała nam filia biblioteki w Świerkach i już nie możemy się doczekać, kiedy pojawią się w niej czytelnicy. Szykujemy niespodziankę dla uczestników zajęć instrumentalnych i wokalnych – pracownia jest właśnie malowana, wymieniamy w niej oświetlenie. Wszystko po to, żeby podnieść komfort pracy zarówno instruktora, jak i uczestników sekcji. Prace remontowe prowadzone są również w Europejskim Domu Spotkań w Ludwikowicach przy
ul. Kasprowicza.  Ogrom prac porządkowych wykonują nasze panie bibliotekarki we wszystkich filiach, a w Jugowie i Bożkowie przeprowadzane jest scontrum. Panie przygotowują też materiały do kolejnych lekcji bibliotecznych, na które już z niecierpliwością czekamy. W ramach zdalnej działalności biblioteki planujemy również wkrótce dwie niespodzianki, jedna szczególna, bo dla przedszkolaków.
Zależy nam na ciągłości pracy CKGNR. Zmieniliśmy sposób działania i mamy wiele pozytywnych sygnałów od naszych odbiorców, którzy nadal są z nami i kibicują naszym pomysłom. Mamy nadzieję, że w miarę upływu czasu będziemy mogli spotkać  się „na żywo” podczas organizowanych przez nas imprez, a tych jak zwykle, jest w naszej ofercie mnóstwo! (Gabriela Buczek)

*Rajd Pieszy Korona Ludwikowic
Przypominamy, że cały czas trwają zapisy na przełożony z kwietnia Rajd Pieszy Korona Ludwikowic. Nowy termin to 16 sierpnia. Serdecznie zapraszamy wszystkich lubiących aktywność do udziału w tym wydarzeniu. Wszyscy biorący udział będą mieli możliwość spojrzeć na Ludwikowice Kłodzkie z innej perspektywy. Wpisowe na Rajd: dorośli – 30 zł, dzieci –10 zł. Jednocześnie informujemy osoby zapisane na wcześniejszy termin, że mogą uzyskać zwrot wpisowego jeśli nowy termin nie jest przez nich osiągalny. Więcej informacji na FB i oficjalnych stronach Urzędu Gminy oraz Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.

*Tradycje Wielkanocne w Gminie
W ramach obchodów uroczystości Niedzieli Palmowej tradycyjnie już w Gminie Nowa Ruda Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Bożkowie, Jugowie, Czerwieńczycach i Krajanowie przygotowywały okazałe palmy. Zaawansowane prace z myślą o konkursie i Stołach Wielkanocnych (które z oczywistych przyczyn zostały odwołane) trwały prawie miesiąc. Efekt oszałamiający.

*Wsparcie z KOWRu na budowę drogi
Gmina Nowa Ruda złożyła do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu wniosek o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej dot. przebudowy dróg wewnętrznych nr 827/7 i 827/14 w Bożkowie oraz ich przekazanie w drodze umowy na rzecz Gminy Nowa Ruda. Drogi te stanowią jedyny dojazd do budynków mieszkalnych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie – Gmina otrzymała 95 % dofinansowania. Nawierzchnia zostanie wyłożona kostką kamienną wraz z wykonaniem elementów ulic odwodnienia drogowego. Całkowity koszt przedsięwzięcia ustalony został na kwotę prawie 160 tys. zł (158.352,15 zł). Przebudowa zostanie wykonana do końca listopada br. Podpisanie umowy w sprawie bezzwrotnej pomocy finansowej oraz przejęcie nieruchomości w zasób mienia gminnego planuje się do końca maja bieżącego roku.

*Wójt w trosce o mieszkańców
W nocy 14 kwietnia, dokładnie w godzinach 0.00 – 7.00 została przeprowadzona dezynfekcja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Nowa Ruda (centra handlowe, parkingi przysklepowe, wiaty przystankowe, wiaty śmietnikowe itp.).
Dezynfekowanie przeprowadzone zostało przez pracowników Spółki NUK za pomocą specjalistycznego sprzętu i przy użyciu profesjonalnego środka – podchlorynu sodu. Jest to substancja o działaniu antyseptycznym, biobójczym zatwierdzona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako bezpieczna dla ludzi i zwierząt.
Akcja ta od środy, 22 kwietnia przeprowadzana będzie cyklicznie aż do odwołania. Wszystko to w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.
W środę i czwartek 15-16 kwietnia do każdego mieszkańca gminy trafiły maseczki wielokrotnego użytku. W trosce o zdrowie mieszkańców, gmina zakupiła je ze środków własnych w ilości ponad 11 tysięcy sztuk. W ich pakowanie zaangażowali się pracownicy Urzędu Gminy Nowa Ruda, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda i GOPS. Zaadresowane koperty z maseczką i instrukcją dostarczyli mieszkańcom Gminy Nowa Ruda druhowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wszystkim zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy!
Obie akcje poprzedzone kampaniami społecznościowymi w lokalnych mediach spotkały się z dużym entuzjazmem mieszkańców.
Zarówno akcja „maseczka dla każdego mieszkańca” jak i dezynfekcja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Nowa Ruda, to działania, które zainicjowała wójt Adrianna Mierzejewska z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców. Akcje te mają uświadomić nam wszystkim, jak ważne jest, stosowanie się przez nas do obowiązujących nakazów i zasad. Tylko tak możemy wygrać walkę z wirusem. Bądźmy odpowiedzialni.

*Zdalna Szkoła. 30 laptopów dla Gminy
Gmina Nowa Ruda złożyła wniosek o sfinansowanie zakupu 30 laptopów dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.
Trzy szkoły zostaną zaopatrzone w odpowiedni sprzęt, który będzie odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
Dzięki szybkiej reakcji wójt Adrianny Mierzejewskiej i rzetelnej pracy urzędników jesteśmy w stanie zabezpieczyć uczniom i nauczycielom tę istotną potrzebę jaką jest dostęp do zdalnej edukacji. Na zakup sprzętu gmina uzyskała 70 tys. złotych z projektu „Zdalna szkoła”, realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
Obecnie przygotowujemy się do zakupu tego sprzętu, będzie to o 30 laptopów, które zostaną przekazane dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda. Urządzenia, które są niezbędne do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą rozdysponowywane zgodnie z potrzebami danej szkoły. Trafią do ucznia czy też nauczyciela, który nie ma dostępu do takiego urządzenia. Zostaną im wypożyczone z zasobu szkoły. Laptopy pozostaną w dyspozycji szkół również po ustaniu epidemii.

*Pakiet dla medyka LOTAW
Gmina Nowa Ruda czynnie włączyła się do akcji #AglomeracjaWałbrzyskadlaMedyka. Chcemy wyrazić wdzięczność naszym Medykom za ich ofiarność i ciężką pracę w tych dniach. Jak już wygramy tę wojnę z wirusem zapraszamy Was – Medyków z rodzinami do odwiedzenia Aglomeracji Wałbrzyskiej. Przygotowujemy dla Was atrakcyjne vouchery. Wójt w porozumieniu z dyrektor centrum kultury, Gabrielą Buczek przekazała na rzecz akcji wpisowe na wszystkie biegi organizowane przez CKGNR w Ludwikowicach Kłodzkich.
Jeśli i Ty chcesz się przyłączyć i podziękować Medykom - zapraszamy do kontaktu 609 924 559.

Wydania: