Mieszkańcy Powiatu Kłodzkiego!

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego
Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk.jpg

Szanowni Państwo.
Na terenie naszego powiatu na chwilę obecną jest 26 osób objętych nadzorem, a 53 osób kwarantanną, 1 osoba jest hospitalizowana (dane z 16 marca br.). Nie  stwierdzono zakażenia koronawirusem.
Na podstawie decyzji Premiera RP zostały zamknięte placówki oświatowe (szkoły), za wyjątkiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długopolu-Zdrój, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kłodzku.
Apelujemy, by przez ten okres młodzież zachowywała się odpowiedzialnie i pozostawała w domach. Wykorzystajcie ten czas kreatywnie, na naukę i samodoskonalenie.
Ponadto wstrzymane są odwiedziny we wszystkich domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz szpitalach. Również w szpitalach zawieszone są planowane zabiegi, przyjmowane są tylko nagłe przypadki.
W Urzędzie Starostwa Powiatowego w Kłodzku i zamiejscowych oddziałach oraz jednostkach powiatu, ograniczona jest dostępność klientów  do urzędów, z uwagi na bezpieczeństwo stron. W starostwie wnioski i dokumenty są składane tylko w jednym wyznaczonym  punkcie i będą odbierane wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym.
Bardzo prosimy słuchajmy zaleceń Sanepidu i Służb!
Pozostańmy w domach, jeśli  tylko to jest możliwe!
Zadbajmy o naszych najbliższych i Seniorów.
Przestrzegajmy reżimu sanitarnego, myjmy często ręce, odkażajmy przedmioty często używane, zachowujmy co najmniej metrową odległość między sobą.
Nasze bezpieczeństwo w znacznej mierze zależy od nas!

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – Wicestarosta Kłodzki

Wydania: