Trzebieszowice z nową świetlicą wiejską

Autor: 
Grzegorz Szczygieł – UMiG Lądek-Zdrój
DSC_0440.jpg
DSC_0481.jpg

Przez wiele lat Trzebieszowice – jedna z największych wsi w gminie Lądek-Zdrój – nie posiadała dogodnego miejsca, w którym można by było bez przeszkód i bez względu na pogodę organizować i przeprowadzać wydarzenia kulturalne, a także uroczystości na rzecz lokalnej społeczności. Sytuacja ta zmieniła się diametralnie, bowiem w sobotę 22 lutego 2020 r., uroczyście otwarto nowo powstałą Świetlicę Wiejską.
Symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia tak ważnego dla okolicznych mieszkańców obiektu dokonali m.in. burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk wraz z asystą przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych Rady Miejskiej Lądka-Zdroju i Sołtysa Trzebieszowic.
Spory kubaturowo obiekt, oprócz dużej (bez architektonicznych przeszkód) sali oraz zaplecza sanitarnego, posiada także zaplecze kuchenne – z pełnym wyposażeniem sprzętowym umożliwiającym przyrządzanie posiłków. Dzięki temu obiekt zaspokaja wszelkie potrzeby w zakresie organizacji szerokiej gamy wydarzeń bądź inicjatyw społecznych. Sama lokalizacja świetlicy umożliwia także jej sukcesywne doposażenie w przyszłości w dodatkową infrastrukturę na zewnątrz – zarówno w kwestii urządzeń rekreacyjnych jak i wspomagającej utrzymanie obiektu farmy fotowoltaicznej.
Powstanie Świetlicy Wiejskiej w Trzebieszowicach było jednym z priorytetowych działań inwestycyjnych gminy Lądek-Zdrój, którego zadaniem jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Trzebieszowic, w szczególności w sferze wspólnej integracji poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizacji zajęć dla dzieci, imprez i wydarzeń kulturalnych, artystycznych, świątecznych oraz okolicznościowych.
Inwestycja otrzymała wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY na rzecz ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE” – „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacie typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

Wydania: