STAROSTA KŁODZKI DWUKROTNIE W LUTYM W WARSZAWIE

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego
Posiedzenie-Warszawa.jpg

Mając na uwadze również sytuację w kłodzkim ZOZ starosta kłodzki Maciej Awiżeń zaledwie w odstępie 3 dni wziął udział w dwóch posiedzeniach w Warszawie dotyczących sytuacji w służbie zdrowia.
W czwartek 13 lutego br. Starosta uczestniczył w Sejmie RP w posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. szpitali powiatowych, gdzie jednym z tematów przewodnich spotkania zespołu była m.in. „Sytuacja szpitali powiatowych po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali – systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia”. Już na samym początku spotkania, przedstawiciele strony rządowej z Ministerstwa Zdrowia przyznali sami, że zdają sobie sprawę, że zadłużenie szpitali powiatowych wciąż rośnie, a 80% kosztów ich funkcjonowania to koszty samych płac.
Kolejnym ważnym spotkaniem w kwestii służby zdrowia, była konferencja w Senacie RP, pn. „Odpowiedzialność samorządów terytorialnych za straty netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej”.
W kontekście sytuacji z dnia 20 listopada 2019 r., kiedy Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie odpowiedzialności finansowej jednostek samorządu terytorialnego za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP, przy współpracy m.in. ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Miast Polskich zorganizowała konferencję poświęconą m.in. ww. orzeczeniu, połączoną z dyskusją z udziałem przedstawicieli nauki, prawa oraz przedstawicieli samorządowych, dla których istotne jest ww. orzeczenie.
Wyrok TK jasno mówi, że finansowanie służby zdrowia leży po stronie Państwa a nie samorządów.
Niestety sytuacja wielu szpitali powiatowych w całej Polsce nadal jest bardzo zła, a niektórych wręcz dramatyczna właśnie ze względu na zbyt niskie środki finansowe przekazywane przez rząd na ich działanie.
https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,12486,konferencja-poswiecona-ko...

Wydania: