W kilku zdaniach - Szczytna

Autor: 
Danuta Chmielarz
SAM_7.jpg
SAM_8.jpg
SAM_9.jpg

*Rok 2019 w liczbach.
Na koniec minionego roku Gmina Szczytna liczyła 7770 mieszkańców, w tym zameldowanych na stałe – 7131, czasowo – 639. W mieście mieszkało 5015, zameldowanych czasowo było 447 osób – razem 5462. Wszystkich ulic jest w mieście 49, w ostatnim czasie uchwalono nazwy trzech nowych: Podzamcze, Golfowa, Sudecka. Najliczniejsze z nich to: Słoneczna – 932, Wolności – 799, Sienkiewicza – 578 i Bobrownicka – 406.
W skład gminy wchodzi 8 wsi: Chocieszów, Dolina, Łężyce, Niwa, Słoszów, Studzienno, Wolany i Złotno; najliczniejsze z nich to: Wolany – 660 mieszkańców, Niwa – 413, Łężyce – 402 i Chocieszów – 295. W sumie jest to 2308 osób; zameldowanych na stałe – 2116, czasowo – 192. Razem – 2308 osób.
Biorąc pod uwagę płeć, w Gminie Szczytna mieszka: 3922 kobiety i 3848 mężczyzn. W minionym roku urodziło się 61 dzieci, zmarło – 91 osób. Zmalała także liczba seniorów 85+, jest ich 148. Nie udało się jeszcze ustalić, ilu mieszkańców Gminy jest w niej zameldowanych na stałe, ale od wielu lat przebywa poza granicami kraju.
*Z sali posiedzeń Rady Miasta.
Ostatnie dni roku 2019 w sali posiedzeń były dość niespokojne. Niemal w ostatniej chwili przyjęto uchwałę budżetową, komisje RM podobno zapoznały się z jej projektem wcześniej i wszystkie wypowiedziały się o niej pozytywnie, podobnie jak RIO. Zwykle najpierw radni pracowali nad uchwałami około budżetowymi, aby wiedzieć na jakie wpływy do budżetu można liczyć, tym razem jakby nie miało to większego znaczenia, bowiem i te uchwały przyjmowane były w pośpiechu, czasem nawet w chaosie. „Budżet jest, jaki jest, kompromis między potrzebami a możliwościami”, szczerze podsumował Burmistrz. „Nie mamy wiele pieniędzy na inwestycje, więc będziemy się starali zdobywać środki zewnętrzne”. Najogólniej rzecz ujmując, łączna kwota planowanych dochodów powinna wynieść 36.976.075,00 zł, natomiast wydatki wyliczono na 37.144.359,00 zł. Deficyt budżetu w wysokości 168.284,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągnięcia kredytów bądź pożyczek. Szczegóły ustawy budżetowej można poznać z uchwały RM.
Przewodniczący RM Stanisław Czarnik przekazał byłej dyrektor OPS w Szczytnej Barbarze Roźniakowskiej podziękowanie za wieloletnią pracę, a w Jej imieniu – równie serdeczne podziękowania wszystkim, z którymi pracowała i współpracowała. Pani B. Roźniakowska przeszła na emeryturę, w ostatniej sesji nie mogła, z przyczyn osobistych, uczestniczyć.
RM przyjęła uchwałę dotyczącą „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Szczytna”. Termin konsultacji społecznych w związku z tym ustalono w okresie 1.02.2020 do 22.02.2020; swoje uwagi w tym temacie można zgłaszać osobiście, bądź pisemnie.
*Wybory uzupełniające.
W związku z wygaśnięciem mandatu radnej Rady Miejskiej pani Elżbiety Agnieszki Rusińskiej w okręgu wyborczym nr 1 w Gminie Szczytna Wojewoda Dolnośląski wyznaczył datę wyborów uzupełniających w tym okręgu na dzień 5. kwietnia 2020 roku.
*Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Szczytnej.
WOŚP zagrała, jak zwykle, w MOK. Zaczęło się o godzinie 16.00 i od razu punktem kulminacyjnym, który rozciągnął się na całą resztę wieczoru, a wypełniły go następujące po sobie niemal bez przerwy występy dzieci i młodzieży, występy młodych wokalistek, emocjonująca licytacja atrakcyjnych gadżetów i koszulek Orkiestry. Stałe, także w pewnym sensie, atrakcje to wystawa broni palnej przygotowana przez UKS Trzy Twierdze i bezpłatne badania wykonywane przez Centrum Medyczne „Salus”. Całość atrakcji w sali widowiskowej zamykał występ grupy tanecznej Senior Fit Szczytna. Ponownie pobito ubiegłoroczny rekord w zbiórce pieniędzy, cała kwota wyniosła 26.098,08 zł: około 6.000 pochodziło z licytacji, reszta z puszek.
*Spotkanie Noworoczne.
Pierwsi goście przybywali na spotkanie do Tajemniczego Ogrodu już po 11.00. Lista zaproszonych była dosyć długa, jednak sporo z nich z tak zwanych przyczyn obiektywnych nie przybyła. Spotkanie zaczęło się od występu przedszkolaków i seniorów, następnie burmistrz Jerzy Król podsumował miniony rok i przedstawił plany inwestycyjne na rok bieżący. Głos zabrali także niektórzy goście. Stałym elementem tych spotkań jest nagrodzenie i wyróżnienie osób, które wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami wynikającymi z pracowitości i talentu albo bardziej niż inni angażują się w życie w swoim mieście. Jednego z przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, nagrodzonych w konkursie „Piękny dom” zapytał Burmistrz, czy trudno było osiągnąć założony cel. Odpowiedział krótko: ciężko było, ale daliśmy radę. I właściwie to cała prawda o recepcie na sukces. Szczególne podziękowanie za wieloletnie prowadzenie w Szczytnej zakładu fotograficznego, dokumentowanie życia mieszkańców przyjął Benedykt Basiuk, a zaocznie również pani Antonina Basiuk. Ich usługi fotograficzne ułatwiały mieszkańcom życie i teraz, kiedy zdecydowali się zamknąć zakład, trudno będzie do tego przywyknąć. Szczególnie mnie będzie państwa Basiuk brakowało. Każdy z uczestników spotkania otrzymał w prezencie Kalendarz Miasta i Gminy na rok 2020, niektórzy wpisali się do kroniki miasta. Właściciele i pracownicy Tajemniczego Ogrodu przygotowali poczęstunek, któremu trudno było się oprzeć: uwodził i oczy, i podniebienia.

Wydania: