Polanicka Karta Seniora

Autor: 
inf. Monika Doskocz-Kupisowa

Wraz z Nowym Rokiem wystartowała Polanicka Karta Seniora dedykowana mieszkańcom Gminy Polanica-Zdrój, którzy ukończyli 60. rok życia. Każdy posiadacz karty będzie uprawniony do korzystania ze zniżek i rabatów w niektórych miejscach usługowych znajdujących się na terenie Polanicy-Zdroju, Kłodzka i Szczytnej: restauracjach, gabinetach masażu, basenach, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, sklepach itd. Do projektu przystąpiły jednostki organizacyjne i instytucje kultury, kluby sportowe i stowarzyszenia oraz firmy prowadzące działalność gospodarczą. W zamian za zniżki dla seniorów miasto oferuje reklamę podmiotów w urzędowych portalach i mediach społecznościowych oraz udostępnienie reklamy na tablicach informacyjnych. Wnioski i karty można odbierać w siedzibie Teatru Zdrojowego – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju wraz z wykazem placówek oferujących rabaty i zniżki. Wszystkie niezbędne informacje o programie Polanicka Karta Seniora na stronie www.polanica.pl

Wydania: