NOWOCZESNA TELEMEDYCYNA W KŁODZKIM ZOZ

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego
te.jpg

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku realizuje projekt pt.„Wdrożenie e-usług publicznych w obszarze telemedycyny”.
Celem Projektu jest podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych.
W ramach projektu planowane jest stworzenie infrastruktury technicznej, informatycznej i środowiska, które pozwolą na wprowadzenie specjalistycznej e-usługi w ochronie zdrowia, co poprawi skuteczność opieki medycznej, zapewni łatwiejszy i szybszy dostęp do świadczeń medycznych, zmniejszając jednocześnie koszty operacyjne jednostki, a w kontekście globalnym – wpłynie pozytywnie na wskaźniki epidemiologiczno-organizacyjne funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia. Zostaną również wykonane prace związane z przygotowaniem do realizacji e-usługi zdalnej konsultacji kardiologicznej. Dodatkowo węzeł regionalny będzie przygotowany do integracji z planowaną platformą centralną, mającą powstać w wyniku realizacji projektu: „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1).
Dane projektu:
Nr RPDS.02.01.01-02.0056/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie
informacyjno-komunikacyjne, działanie 2.1 E-usługi publiczne.
Wartość Projektu: 1 223 970,00 PLN
Dofinansowanie Projektu z Funduszy Europejskich: 1 040 374,50 PLN

Wydania: