BUDŻET POWIATU KŁODZKIEGO NA ROK 2020

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego
b1.jpg

XIII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego, na której została przyjęta uchwała budżetowa na rok 2020 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kłodzkiego.
Jak podsumował w swoim wystąpieniu Maciej Awiżeń – starosta kłodzki, budżet na rok 2020 nie jest na miarę naszych ambicji lecz na miarę możliwości. Łączna kwota planowanych dochodów przyszłorocznego budżetu to ponad 221 mln zł. Wydatki planuje się zamknąć w kwocie około 210 mln. zł.
W uchwale budżetowej zaplanowane są wydatki na realizację zadań z zakresu m.in.:
- Oświaty i wychowania – ponad 81 mln zł,
- Pomocy społecznej – ponad 37 mln zł,
- Transportu – ponad 22 mln zł,
- Rodziny – 20 mln zł,
- Bezpieczeństwa publicznego – ponad 11 mln zł,
- Turystyki – 1,4 mln zł.
Bardzo chcielibyśmy rozwijać nasz powiat i prowadzić nowe inwestycje, jednak nie ma na to wystarczających środków. Dzieje się tak za sprawą rządu, który nie przekazuje należnych kwot pieniędzy na zadania, które sam zleca. Mamy zbyt niskie finansowanie m.in.:
oświaty, służby zdrowia i Powiatowego Urzędu Pracy. Niestety Powiat Kłodzki musi dopłacić ponad 8,5 mln zł ze środków własnych do zleconych przez rząd zadań. Kwotę tą można by przeznaczyć na inwestycje np.: remonty i modernizacje dróg.
Starosta wraz z Zarządem w wyniku zaistniałej sytuacji, czyli nie przekazywania wystarczających środków z budżetu państwa – samorządowi, rozważa podjęcie kroków prawnych i skierowanie sprawy na drogę sądową.
Należy także wspomnieć o pomocy finansowej w kwocie 3,65 mln zł przeznaczonej przez Powiat Kłodzki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ KŁODZKO za rok 2018.

Wydania: