Spotkanie partnerów z Czech i Polski w sprawie realizacji unijnych projektów drogowych

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
001AA.jpg

W czwartek, 7 listopada br., odbyło się kolejne spotkanie partnerów w ramach wspólnych projektów drogowych – Powiatu Kłodzkiego oraz Královéhradeckego kraju i Olomouckýego kraju. Na spotkaniu zostały omówione bieżące sprawy dotyczące realizacji projektów. Przypominamy, że to właśnie w ramach programu Interreg V –A Republika Czeska-Polska, wraz z czeskimi partnerami, Powiat Kłodzki realizuje 3 zadania:
• przebudowę drogi Bystrzyca Kł. – Spalona, • przebudowę drogi Duszniki-Zdrój – Karłów – Ostra Góra – z Králové-hradeckim krajem oraz • przebudowę drogi Stronie Śl. – Nowa Morawa – Granica Państwa z Olomouckým krajem.
Na chwilę obecną 2 zadania zostały zakończone. Tylko odcinek drogi w Bystrzycy Kł., część ulicy Wojska Polskiego zostanie zakończony do końca lipca przyszłego roku. Wartość ogólna wszystkich zadań to ponad 44 mln zł. Łączna długość przebudowanych dróg to 41 km.
Realizowane projekty w zakresie przebudowy i remontu dróg, mają ogromne znaczenie przede wszystkim dla ruchu turystycznego na Ziemi Kłodzkiej, także dla poprawy komunikacyjnej obszarów przygranicznych – puentuje Piotr Marchewka, etatowy członek Zarządu Powiatu.

Wydania: