Zawody Użyteczno-Bojowe

Autor: 
inf. Rafał Olecha
111.jpg
112.jpg

Za nami już III edycja Zawodów Użyteczno-Bojowych dla Klas Mundurowych Woj. Dolnośląskiego organizowana przez Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku.
III edycja odbyła się w dniach 10-11 października br. na terenie Kłodzka i Polanicy Zdrój.
Przez dwa dni dzielnie walczyły drużyny m.in. z Lubomierza, Piechowic, Wrocławia, Kłodzka, Ziębic, Tułowic i Bożkowa. Zawody odbywały się w cyklu dwudniowym. W pierwszy dzień zespoły udały się na teren strzelnicy LOK w Polanicy Zdroju, gdzie odbyły się konkurencje strzeleckie oraz topograficzne, natomiast drugi dzień zawodów miał miejsce na terenie 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku. Na terenie jednostki uczniowie rywalizowali w zakresie strzelectwa, pokonywaniu przeszkód terenowych z wykorzystaniem technik linowych, terenoznawstwa oraz udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Po podliczeniu punktacji wyniki klasyfikacji generalnej przedstawiały się następująco:
1. Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie,
2. Zespół Szkół w Lubomierzu,
3. Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku,
Nasi sponsorzy i współorganizatorzy hojnie obdarowali naszych zawodników i wsparli organizację zawodów ofiarując puchary, nagrody rzeczowe oraz catering i transport zawodników.
W imieniu organizatorów i zawodników pragnę podziękować:
* Panu staroście Powiatu Kłodzkiego Maciejowi Awiżeniowi – za ufundowanie transportu,
* firmie HELIKON – TEX za ufundowanie pakietów startowych dla każdego zawodnika w postaci chust, butelek na wodę oraz czapeczek firmowych,
* Firmie LEROY MERLIN – za ufundowanie głównych nagród za zajęcie I i II miejsca dla drużyn w postaci plecaków i rękawic taktycznych,
* Komendantowi Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku panu ppłk. Markowi Tomaszewskiemu za ufundowanie pucharu za zajęcie I miejsca oraz upominków dla uczestników,
* Panu wójtowi Gminy Kłodzko Zbigniewowi Turowi za ufundowanie cateringu dla zawodników,
* Firmie STAROPOLANKA S.A. – za ufundowanie wody mineralnej,
* Sklep LEWIATAN Piotr Satława i Jacek Dziułka – za ufundowanie cateringu,
* Firmie Centrum Medycznego „SALUS” – za zabezpieczenie medyczne,
* LOK Kłodzko za udostępnienie strzelnicy w Polanicy Zdrój i przeprowadzenie etapu strzeleckiego zawodów.
W tym roku taktyczna pogoda wpłynęła bardzo budująco na zawodników, wśród których aż wrzało od emocji, organizatorzy zadbali o atmosferę sprzyjającą zasadom fair play i dobrej zabawy. Głównym, organizatorem zawodów niezmiennie jest Budowlanka pod nową nazwą Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku z dyrektorem Rafałem Olecha oraz 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej dowodzonym przez panią ppłk Izabelę Wlizło. Koordynatorem III edycji zawodów była pani profesor Agata Krosta Fil, która przez kolejny dni zawodów towarzyszyła zawodnikom i koordynowała przebieg zawodów. Gratuluje wszystkim zwycięstwa, już rozpoczynamy przygotowania do kolejnej, czwartej edycji zawodów, na które serdecznie zapraszamy. STARUJĄC Z NAMI JESTEŚ WYGRANY!!!

Wydania: