Wspólne działanie i śpiewanie

Autor: 
Małgorzata Bednarek
2.jpg

W dniu 15 października 2019 r. miałam przyjemność uczestniczyć w spotkaniu „Chwytaj dzień” poświęconemu nieżyjącemu już muzykowi Zbigniewowi Wodeckiemu. Organizatorami spotkania byli: Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Lądecką Fundację Reintegracji i Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz Dzienny Dom Senior+ prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju. Uczestnicy zaprezentowali sylwetkę artysty i zestaw piosenek, które wykonywali samodzielnie razem z odtwarzaną ścieżką dźwiękową. Atmosferę wzbogacały prezentacje zdjęć i fragmenty z występów Zbigniewa Wodeckiego oraz jesienny wystrój pomieszczenia, w którym na co dzień spędzają czas seniorzy. Spośród zaproszonych gości obecni byli również: Alicja Piwowar wiceburmistrz Lądka-Zdroju i Jerzy Szymańczyk prezes Lądeckich Usług Komunalnych. Gospodarzy – oprócz oczywiście uczestników wydarzenia – reprezentowały panie: Grażyna Mańczak kierownik OSP, Dorota Nachorna prezes Lądeckiej Fundacji Reintegracji i Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych i Sylwia Budzioch-Nowak kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wielkie gratulacje dla uczestników, którzy zaprezentowali się w programie artystycznym oraz pracowników obu organizacji, których celem jest zapewnienie opieki i rozwoju swoich podopiecznych. Przez kilka lat działalności ŚDS już kilkakrotnie miałam okazję wziąć udział w spotkaniach teatralnych, muzycznych czy wspólnego wykonywania ozdób świątecznych. Od czasu powstania w Lądku-Zdroju Dziennego Domu Senior+ takie wydarzenia przygotowywane są wspólnie – młodsi uczą się od starszych i odwrotnie. Należy dodać, że seniorzy mają swoją siedzibę w budynku dawnego gimnazjum przy ulicy Zamenhofa. Wkrótce ma się tam rozpocząć adaptacja pomieszczeń na ŚDS (który zmieni swą dotychczasową lokalizację). W budynku tym mieści się też Ośrodek Pomocy Społecznej – gospodarza obiektu – i biuro leśnika UMiG. Od niedawna zagospodarowali pomieszczenie na I piętrze seniorzy z Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddziału Lądeckiego. Można określić, że drugie życie (albo i trzecie, jeśli weźmiemy pod uwagę funkcjonującą tam szkołę podstawową, potem gimnazjum) budynku to szeroki wachlarz działań i usług społecznych. A wszystkim występującym podczas spotkania muzycznego „Chwytaj dzień” dedykuję wersy autorstwa Johanna Wolfganga Goethego:
„Gdzie słyszysz śpiew, tam idź,
tam ludzie dobre serca mają.
Bo wierzaj mi, że ludzie źli,
Ci nigdy nie śpiewają.

Wydania: